SINCE 2006 - 10 YEARS OF PROFESSIONALISM FOR YOU
YOU WANT - IAODG SUPPLY

O NÁS

Stát se členem IAODG, at’ už jako jedinec nebo organizace, je pro každého svobodná volba, ale součastně i závazek. Může ním být jenom člověk, který má a dodržuje hodnoty jako jsou pokora, odvaha, otevřená mysl, s respektem k tradicím svého národa a ke všem lidem dle kodexu IAODG. Být respektovaným členem našeho týmu je výsada, kterou si musí každý člen zasloužit poctivostí, ochotou pomáhat druhým a s maximálním úsilím šířit technický a duchovní odkaz IAODG. Lidé IAODG mají principy a umějí si vychutnat život. Jejich jistota má vnitřní, nikoli vnější původ, nemájí potřebu všechno a všechny kategorizovat a kritizovat jenom proto, aby získali pocit jistoty a předvídatelnosti. Jejich iniciativa, důvtip, nápaditost, duchapřítomnost, tvořivost, silná vůle, odvaha, vitalita a přirozená inteligence spíše než zabezpečení, ochrana a hojnost míst, kam se mohou uchýlit a cítit jako doma či zón komfortu, pro ně představují zdroj jistoty, na který se mohou spolehnout. Máme ucelený systém osobního rozvoje pro pohyb v městské džungli.

I u nás platí zákon farmy: musíme připravit půdu, zasít, kultivovat půdu i plodiny, odstraňovat plevel, zalévat a starat se o úrodu až do doby, kdy dozraje.

Získání STV Instruktor neopravňuje kohokoliv volně vyučovat PRO DEFENCE IAODG ® je nutno uzavřít s IAODG platnou smlouvu o šíření technického odkazu IAODG.

NAŠE SPECIALIZACE:

- SEBEOBRANA SYSTEM IAODG PRO DEFENCE (R) SENIOR
- SEBEOBRANA SYSTEM IAODG PRO DEFENCE (R) JUNIOR
- VÝCVIK SE STŘELNOU ZBRANÍ
- VÝCVIK RESCUE OPS
- POŘÁDÁNÍ SPECIALIZOVANÝCH KURZŮ, KEMPŮ
- SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
- PORADENSTVÍ V OBLASTI PREVENCE PROTI NÁSÍLÍ

Více ZDE

New video

NÁŠ CÍL

– PŘEDÁNÍ ZKUŠENOSTÍ NAŠIM DĚTEM
– ŠÍŘIT MYŠLENKU NÁROD, RODINA, DÍLO
– DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL :
NELŽU – NEKRADU – NEBERU DROGY – DRŽÍM SLOVO – CTÍM RODINU

Junioři ZDE

ČESKÁ FEDERACE PROFESNÍ SEBEOBRANY

Hlavním účelem ČFPS je podpora a rozvoj profesní sebeobrany jako morální, fyzické a technické disciplíny PRO DEFENCE vytvořené panem Stanislavem Gazdikem z různých tradičních bojových umění a stylů a na základě jeho vlastních teoretických a praktických zkušeností.

Více ZDE

Připravené semináře a akce pro Vás

50H LEGIE

Září 16 @ 12:00 - Září 18 @ 12:00

Trek Nepal

Říjen 16 - Prosinec 5

Nezáleží na kritikovi ani na člověku, který poukazuje na to, kde ten silný klopýtl nebo kde si ten, kdo se odvážil do něčeho pustit, mohl počínat lépe. Uznání patří člověku, který je v aréně, člověku, jehož obličej je skutečně pokryt prachem, potem a krví.

Theodor Roosevelt

Každý člověk má možnost rozhodnout se žít tak, aby jeho život byl výjimečný a jednotlivé dny jeho života nebyly dobré, ale vynikajicí!!

Stan Gazdik