IAODG je mezinárodně uznávanou organizací zabývající se bezpečnostní konzultací, výukou profesní sebeobrany, fitness, prevence proti násilí a osobního rozvoje. IAODG buduje základní kameny pro budoucí bezpečný reálný život s názorem, že pohyb je nedílnou součástí životní cesty každého jedince. Být připraven, ne překvapen je oč tu běží. "Stan Gazdik zakladatel IAODG".

Náš E-Book pro Vás ZDARMA

Vidíme, že současný stav znalostí občanů v oblasti bezpečnosti a připravenosti je mizivý, lidé ve většině situacích problém nedokážou správně zhodnotit nebo předvídat její nebezpečnost, jelikož podceňují situaci. Náš e-book vám možná jednou zachrání život.

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Ochráncem se člověk nerodí, ochráncem se člověk stává. Nelze však upřít „rozenému ochránci“ jeho geneticky zakódované dispozice. Někdo se ochráncem stane za krátkou dobu, jiný se jim nestane ani po mnoha letech. Jste tady proto abychom vám pomohli. 

WORKSHOPY + AKCE

Nenech si ujít naše jedinečné semináře, workshopy a akce zaměřené na osobní rozvoj v oblasti bezpečnosti. Prvním krokem je osobní vzdělání, které je jedním ze základních podmínek nutné pro realizaci bezpečnostních osobních strategií, které je nutno vyvíjet za účelem ochrany svého rodinného kruhu.

ZDROJE + NÁSTROJE

Máme prostředky, které zlepšují kvalitu vzdělávání v IAODG za pomocí multimédií, používáním obrazových, zvukových a textových informací k obohacení obsahu výuky. IAODG má dlouholeté zkušenosti v terénu a dnes vlastní vytvořené vlastní programy. 

Již přes 12 let na trhu

Prevence se vždy vyznačovala mnoha specifickými rysy s velkým množstvím faktorů působících a neustále prověřujících psychickou odolnost a připravenost ochránce. Připravenost ochránce úzce souvisí s jeho kodexem, zahrnujícím odpovědnost a smysl pro povinnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest. Zmíněné atributy kodexu nejsou jen pouhou frází, ale za mírové i bojové situace jsou samozřejmostí a nutností. Existují dovednosti, které si může každý ochránce osvojit a dále je rozvíjet. Dovednosti jsou bezpodmínečně nutné pro ochranu blízkých. Jak, kdy a v jaké míře dojde k prohloubení dovedností, záleží na konkrétním jedinci. Aby byl ochránce dobrým „ochráncem“, musí někým být, v něco věřit, něco umět a něco dělat. Nezbytným předpokladem pro správnou ochranu je aspekt „poznat sám sebe“ a řídit se svým kodexem. Do této soustavy musí být zapojen i vlastní rozum, který napomáhá v aplikaci a modifikaci zmíněných hodnot. 

Poslední články

2REP

Calvi 2REP 2018 Tentokrát jsem zvolil příjezd letadlem, jelikož se mi neosvědčila poslední cesta autobusem a tak…

Celý článek

Camp 2018

FAMILY CAMP 2018 Minulý týden proběhl Family Camp 2018. Tentokrát si tak kromě juniorů užili krásu Horní…

Celý článek

SECURITY – Team IAODG

Ve středu 13.6. 2018, jsem měl možnost zúčastnit se aktivit v oblasti ochrany a doprovodu celebrit. Zde se…

Celý článek

Neustále rozšiřujeme naší nabídku a jsme tady proto, abychom vám pomohli. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů