INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

IAODG s.r.o.

0
Let na trhu
0
Let akreditace MŠMT
0
Let praxe

Prevence se vždy vyznačovala mnoha specifickými rysy s velkým množstvím faktorů působících a neustále prověřujících psychickou odolnost a připravenost ochránce. Připravenost ochránce úzce souvisí s jeho kodexem, zahrnujícím odpovědnost a smysl pro povinnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest. Zmíněné atributy kodexu nejsou jen pouhou frází, ale za mírové i bojové situace jsou samozřejmostí a nutností. Existují dovednosti, které si může každý ochránce osvojit a dále je rozvíjet. Dovednosti jsou bezpodmínečně nutné pro ochranu blízkých. Jak, kdy a v jaké míře dojde k prohloubení dovedností, záleží na konkrétním jedinci. Aby byl ochránce dobrým „ochráncem“, musí někým být, v něco věřit, něco umět a něco dělat. Nezbytným předpokladem pro správnou ochranu je aspekt „poznat sám sebe“ a řídit se svým kodexem. Do této soustavy musí být zapojen i vlastní rozum, který napomáhá v aplikaci a modifikaci zmíněných hodnot. IAODG je tady pro vás.

Independent oil service company NEW OIL GENERATION Czech Republic hereby confirms that company IAODG, Ltd. has provided us with complex programme of crisis training, defence and survival courses, and special security services and support for both our individual employees and technical teams before and during our oil service operations abroad. All the services provided by our contractor IAODG, Ltd. have been conducted on highest quality level and have been crucial for security of our staff working in crisis areas abroad. Company IAODG, Ltd. and its CEO, Mr. Stanislav Gazdik, have our full recommendations.

Jakub HodinářCEO

Zakladatel IAODG

Odcházel jsem z cizinecké legie a uvědomoval si, že naprosto nelituji chvíle, kdy jsem před lety zaklepal na dveře a požádal o vstup do Cizinecké legie. Legie mi dala spoustu možností, poznal jsem svět, pracoval s nejrůznějšími lidmi, poznal sebe sama a také si několikrát hrábnul až na samé dno. Odcházel jsem s tím, že se vyznám v sobě samém a můžu si v životě věřit. Dnes jsem tady pro vás. 

NAŠE NABÍDKA

PORADENSTVÍ

Ochráncem se člověk nerodí, ochráncem se člověk stává. Nelze však upřít „rozenému ochránci“ jeho geneticky zakódované dispozice. Někdo se ochráncem stane za krátkou dobu, jiný se jim nestane ani po mnoha letech. Jste tady proto abychom vám pomohli. 

WORKSHOPY + AKCE

Nenech si ujít naše jedinečné semináře, workshopy a akce zaměřené na osobní rozvoj v oblasti bezpečnosti. Prvním krokem je osobní vzdělání, které je jedním ze základních podmínek nutné pro realizaci bezpečnostních osobních strategií, které je nutno vyvíjet.

ZDROJE + NÁSTROJE

Máme prostředky, které zlepšují kvalitu vzdělávání v IAODG za pomocí multimédií, používáním obrazových, zvukových a textových informací k obohacení obsahu výuky. IAODG má dlouholeté zkušenosti v terénu a dnes vlastní vytvořené vlastní programy. 

SOUKROMÉ HODINY

Jedním z hlavních cílů tohoto mého soukromého programu je řešení nedostatečné připravenosti obyvatel na zvládání krizových situací, sebeochranu v oboru prevence a bezpečnosti. Vzdělávání, které je jednou ze základních podmínek nutnou pro realizaci bezpečnostních strategií za účelem ochrany státu. Tento směr může, díky svému správnému chování v případě ohrožení, pomoci vám i rodině, ale i státním složkám. 

Neustále rozšiřujeme naší nabídku a jsme tady proto, abychom vám pomohli. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů