IAODG je mezinárodně uznávanou organizací zabývající se bezpečnostní konzultací, výukou profesní sebeobrany, fitness, prevence proti násilí a osobního rozvoje. IAODG buduje základní kameny pro budoucí bezpečný reálný život s názorem, že pohyb je nedílnou součástí životní cesty každého jedince. Být připraven, ne překvapen je oč tu běží. "Stan Gazdik zakladatel IAODG".

On-line test produktivního ochránce ZDARMA

Vidíme, že současný stav znalostí občanů v oblasti bezpečnosti a připravenosti je mizivý, lidé ve většině situacích problém nedokážou správně zhodnotit nebo předvídat její nebezpečnost, jelikož podceňují situaci. Náš e-book vám možná jednou zachrání život.

0
OCHRÁNCŮ SPECIALISTŮ
0
OCHRÁNCŮ ZNALCŮ
0
OCHRÁNCŮ ROBOTŮ
0
OCHRÁNCŮ KATASTROF

Dle průběžných výsledků již vyšla tato čísla připravenosti

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Ochráncem se člověk nerodí, ochráncem se člověk stává. Nelze však upřít „rozenému ochránci“ jeho geneticky zakódované dispozice. Někdo se ochráncem stane za krátkou dobu, jiný se jim nestane ani po mnoha letech. Jste tady proto abychom vám pomohli. 

WORKSHOPY + AKCE

Nenech si ujít naše jedinečné semináře, workshopy a akce zaměřené na osobní rozvoj v oblasti bezpečnosti. Prvním krokem je osobní vzdělání, které je jedním ze základních podmínek nutné pro realizaci bezpečnostních osobních strategií, které je nutno vyvíjet za účelem ochrany svého rodinného kruhu.

ZDROJE + NÁSTROJE

Máme prostředky, které zlepšují kvalitu vzdělávání v IAODG za pomocí multimédií, používáním obrazových, zvukových a textových informací k obohacení obsahu výuky. IAODG má dlouholeté zkušenosti v terénu a dnes vlastní vytvořené vlastní programy. 

SOUKROMÉ HODINY

Jedním z hlavních cílů tohoto mého soukromého programu je řešení nedostatečné připravenosti obyvatel na zvládání krizových situací, sebeochranu v oboru prevence a bezpečnosti. Vzdělávání, které je jednou ze základních podmínek nutnou pro realizaci bezpečnostních strategií za účelem ochrany státu. Tento směr může, díky svému správnému chování v případě ohrožení, pomoci vám i rodině, ale i státním složkám. 

Již přes 12 let na trhu

Prevence se vždy vyznačovala mnoha specifickými rysy s velkým množstvím faktorů působících a neustále prověřujících psychickou odolnost a připravenost ochránce. Připravenost ochránce úzce souvisí s jeho kodexem, zahrnujícím odpovědnost a smysl pro povinnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest. Zmíněné atributy kodexu nejsou jen pouhou frází, ale za mírové i bojové situace jsou samozřejmostí a nutností. Existují dovednosti, které si může každý ochránce osvojit a dále je rozvíjet. Dovednosti jsou bezpodmínečně nutné pro ochranu blízkých. Jak, kdy a v jaké míře dojde k prohloubení dovedností, záleží na konkrétním jedinci. Aby byl ochránce dobrým „ochráncem“, musí někým být, v něco věřit, něco umět a něco dělat. Nezbytným předpokladem pro správnou ochranu je aspekt „poznat sám sebe“ a řídit se svým kodexem. Do této soustavy musí být zapojen i vlastní rozum, který napomáhá v aplikaci a modifikaci zmíněných hodnot. 

Vidíme se v roce 2019

Veselé vánoce a štastný Nový rok

You want - We supply

NEWS IAODG

Lukáš Vaigl Mám zájem stát se instruktorem IAODG a to,…
Celý článek
Obvykle je obtížné hodnotit dlouhodobý kurz po prvních třech týdnech,…
Celý článek
Padesát hodin Cizinecké legie Autobus nastartoval. V něm chlapi s černými dekami…
Celý článek

ESHOP IAODG

Triko legion písek
Samolepka
Pamětní mince
Kniha 15 let v legii

Neustále rozšiřujeme naší nabídku a jsme tady proto, abychom vám pomohli. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů