AKREDITACE MŠMT

IAODG s.r.o.

Vytváříme pouto mezi členy, spolupracujeme a využíváme silných stránek každého člena. Máme připravené programy, které sdílíme výhradně mezi členy IAODG TEAMu. Kromě programu, máme ale také jasně stanovená pravidla, činnosti a cíle.

IAODG nabízí profesionální výcvik v různých kategoriích, které jsou už delší dobu používány mezinárodně a ve všech variantách terénu.

IAODG zpracuje všechny vaše požadavky na výcvik (výcvik instruktorů, sebeobrana pro reálný boj, taktika boje, prevence, použití letálních zbraní a munice, příprava na krizovou misi, mentální příprava osob, fyzická příprava) a podle vašich nároků připraví Váš výcvikový plán, jak po teoretické tak i po praktické stránce.

Jednoduchost – Účelnost - Realita.

Hlavním cílem bezpečnostní politiky IAODG je vybudovat a udržovat kvalitní bezpečnostní kulturu, která vytváří a je zdrojem odolnosti prostředí, ve kterém jsou bezpečnostní hrozby rozpoznány a analyzovány dříve než se projeví a způsobí firmě / nám vážnou újmu.

Jsme akreditované i autorizované středisko pro výuku Instruktor Sebeobrany od roku 2011. S novým zákonem od r. 2015 jsme oprávněni díky autorizaci pořádat i celorepublikové zkoušky, na základě kterých je možné získat živnostenské oprávnění. Naším záměrem a cílem bylo vytvořit vzdělávací program pro zájemce o problematiku bezpečnosti a připravenosti na krizové situace a všem, kteří se tím chtějí zabývat podrobněji a mají touhu se stát kvalitním instruktorem.

Vytvořili jsme a obohatili tento kurz jako první v ČR o specifické odbornosti jako jsou: použití gradační stupnice síly, práce s nožem, golokem, použití zásahové deky (je to náš patentovaný produkt), střelecké základy a další školení,  odborné kurzy a semináře akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které vás obohatí a posunou v praxi tím správným směrem, jelikož máme letité zkušenosti z terénu a školících programů po celém světě (USA, Hong Kong, Kongo, Velká Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko).

Naše vypsané odborné semináře a kurzy můžete navštívit i bez absolvování školení instruktora. Na tyto kurzy mohou přijít jak školitelé s letitou praxi, tak i všichni ostatní, které dané téma bude zajímat a chtějí se obohatit o naše know-how.  Semináře jsou určeny především školitelům v této odbornosti.