IAODG ACADEMY

SPECIAL TRAINING SCHOOL IAODG

IAODG ACADEMY

Obranný systém PRO DEFENCE IAODG (R)

Zakladatelem systému PRO DEFENCE je bývalý legionář Stanislav Gazdik, zakladatel IAODG s.r.o., který má za sebou 15 let Cizinecké Legie a to v nejelitnější jednotce Groupe Commandos Parachutistes (GCP) v 2 REP. V průběhu svojí kariéry jeho píle a schopnosti jej vynesly do míst, která jsou snem většiny opravdových mužů. Zúčastnil se různých bojových akcí v rozdílných typech terénu, jak už na Africkém kontinentu tak i v Evropě. Jako šéf Instruktor pro boje z blízka speciální jednotky GCP měl na starosti jejich výcvik a technickou přizpůsobivost v terénu. Jako Trenér má za sebou několik stáží v profesionálním výcviku pro francouzskou, americkou, mad’arskou, polskou, španělskou, portugalskou, hongkongskou, českou policii. V Čechách vycvičil první české instruktory, v Africe cvičil prezidentskou gardu, v USA SWAT policii.

Máte tak lepší kontrolu nad sebou.

PRO DEFENCE je souhrn účinných, jednoduchých a praktických sebeobranných technik, využitelných k efektivní obraně jednotlivce i týmů v nejrůznějších podmínkách současného světa.

PRO DEFENCE systém je moderní forma obrany výcházejicí z indonéského bojového stylu Penchak Silat. Jeho předností je relativně krátká doba k osvojení si obranných technik a k řešení reálných útočných situací různé intenzity. Nezbytným předpokladem je dokonalá znalost anatomie, motoriky člověka a využití moderních psychologických metod pro řešení konfliktních situací.

Charakteristickým znakem obranného systému je skutečnost, že jednotlivci a organizace, které ji vykonávají mají ke své činnosti právní podmínky standardní s občany a jejich prioritním cílem je obrana a ochrana především majetku a osob.

PRO DEFENCE zaujme svým nekonvenčním přístupem k protivníkovi, současně je pro svůj realistický a inteligentní postoj k boji velmi uznáván odbornou veřejností. Jeho velkou předností je moderní a dynamická metodika výuky, která klade důraz na přirozený vývoj člověka a kultivuje jeho obranné reflexy.

Využití široké škály technik s důrazem na přesnost a přizpůsobivost danému útoku. Principem PRO DEFENCE je dokázat vstoupit, předejít nebo vhodnou komunikací usměrnit daný útok. Diskrétnost, fyzicky neprezentující bojový střet, předvídavost možného útoku a důrazné a rychlé řešení vzniklé situace jsou hlavní atributy tohoto systému. PRO DEFENCE využívající rychlost, přesnost, účelovost a vysokou pohybovou dovednost vedoucí ke kontrole útočníka v co nejkratším čase a s maximální efektivitou.

Techniky použité v systému PRO DEFENCE využívají v maximální míře přirozených reakcí lidského těla a dokonalou koordinaci svalů a dechu. Každá technika je použitelná jako samostatný celek a při kombinaci na sebe techniky logicky navazují tak, aby obránce měl neustálý přehled a kontrolu nad útočníkem. Smyslem obrany není za každou cenu útočníka zranit, mnohem důležitější je umět fyzické situaci předejít.

Co o nás říkájí :

Je to pro mě umění, o kterém cítím, že nutné pro ochranu života a zdraví jak mého, tak mých blízkých. Člověk nikdy neví, co se na ulici stane a koho potká. Umět se efektivně bránit v dnešní době je téměř povinností. Ruku v ruce s tímto uměním přichází i zdokonalení duševního rozvoje a psychické připravenosti na reálný svět. Tento typ výuky velmi oceňuji na instruktorech, kteří učí nejen systémy technik, ale i styl života. Děkuji

Honza

Ne že by nebyla příležitost ale kluby bojových sportů a pod. mě nezlákaly. Kdysi na učilišti jsem zkusil box ale tam chtěli hned od začátku účast na zápasech a to mně nezajímalo. Protože se mi na vojně líbilo tak jsem dříve přemýšlel nad komerčním kursem u naší armády ten před lety probíhal ve Vyškově. Přemýšlel jsem taky o Aktivních zálohách ale to pořád nebylo to co jsem chtěl. O Gazdíkovi jsem mněl povědomí, ale až jsem tě viděl v DVTV tak to byl ten impuls, který to spustil. To bylo to co jsem chtěl učit se od profesionála. A díky tomu, že jsem přestal jezdit po montážích a díky tomu, že jsi mně přijal se můžu smysluplně realizovat. Jako montér jsem za 20 let projel kus světa a při dnešním vývoji si myslím že IAODG je nejsmysluplnější co pro sebe můžu udělat.

Michal Varda

Vážený pane Gazdíku, zúčastnil jsem se tréninkové jednotky IAODG v KCVV a tímto způsobem bych Vám rád sdělil své zkušenosti a pocity. Systém PRO DEFENCE mě zaujal v rozsáhlosti a komplexnosti. Ze zkušeností z jiných systémů mi tento připadá nejvíce vhodný a efektivní. Zaujal mě především rychlým osvojením technik a praktičností. Instruktorův přátelský a otevřený způsob komunikace se studenty pomáhá mnohým, i těm méně zdatným, se nebát zeptat na své chyby a požádat jej o opravu. Jeho tréninky probíhají plánovitě, strukturovaně a bez zádrhelu. Jeho osobnost budí v ostatních přirozený respekt. On sám respektuje každého studenta a bere ho takového, jaký je. Můj první trénink ve mně vyvolal spoustu pocitů, hlavně díky tomu, že přístup instruktora Pavla je nevšedně přátelský, oproti jiným instruktorům kurzů sebeobrany a bojových sportů. Pavla znám už nějaký pátek a musím přiznat, že patří mezi velice spolehlivé a upřímné lidi, kteří si na nic nehrají a nemají potřebu se nad někoho povyšovat, jen protože umí něco navíc. To mu dává výhodu, že v nouzi se na něj dá spolehnout. Systém PRO DEFENCE si zaslouží větší pozornost a hlavně zpětnou vazbu ze strany studentů. S pozdravem a přáním pěkného dne

Gabriel V.

Týden na junior camp v Horní Blatné. Měl jsem možnost strávit týden na junior campu a vidět úžasné změny u dětí. Některé děti na začátku byly uzavřené vůči ostatním dětem až samotářské, některé zas měly bouřlivé chování. Správné vedení instruktorů a vložená důvěra v ně přinesla velké změny. Viděl jsem, jak děti dokázaly překonat svůj strach a obavy z toho, že něco nezvládnou nebo že, to je nad jejich fyzické a psychické síly. Ať se jednalo o společné hry, různé druhy ručních prací ( např. návrh a výroba vlastní vlajky), hledání pokladů, orientační pochod, plavba na člunu, lezení po skále, vybudování přístřeší v lese a mnoho dalšího. Každé z dětí vždy do toho dalo ze sebe vše, co mohlo a nevzdávalo se. Ale hlavně fungovali jako team, naučily se stát při sobě, silnější pomohl slabšímu, starší dával pozor na mladší, rychlejší pomohl pomalejšímu při pochodech, společná komunikace v řešení jakýchkoliv úkolů. Všechny děti , byly jeden celek, tělo, mysl a duše. Na začátku byl jednotlivec a postupem času se z nich stal jednotný celek, děti mají můj obdiv, uznání a jsem na ně hrdý. A po pravdě i já sám jsem začal přehodnocovat. Z mého pohledu, jako dospělého, asi bychom jsme se měli občas stát znovu dětmi aby z nás mohl být dobrý dospělý. Když to člověk pozoroval, připomněl si on sám určité životní hodnoty, jen my dospělí na ně zapomínáme a místo aby člověk byl vzorem dítěti tak v mnoha případech to je opačně.

Franta Janouš

První týden prázdnin jsem se zúčastnil, spolu se svojí dcerou Eveline, prvního ročníku campu IAODG Pro Defence. Celý týden jsem sledoval, jak se z dětí stává team, který je schopný postavit se snad čemukoliv. Duchem celého campu se stala spolupráce a teamový duch, dobrá nálada a odhodlanost otužit jak své tělo tak i vůli. Například při lezení na skále se každý postavil svému strachu a podle toho také zdolal výšku. Zde musím poděkovat, protože, jsem si zde splnil jeden ze svých snů a lezl po skalách. Děkuju z celého srdce. To podstatné pro mne je, že jsem opět našel cestu ke své dceři a získal zpět její důvěru a fakt nejsem schopen popsat vděčnost a radost kterou cítím. Týden se uzavíral zkouškami, pasováním a společnou přísahou IAODG, které jsem se také zúčastnil a stal se také členem IAODG. Díky

Jaroslav Stacho