ARCHITEKTURA PYRAMIDY BEZPEČÍ

Architektura pyramidy bezpečí se skládá z pěti hlavních bloků, které jsou důležité pro její vyváženost, sílu a pevnou konstrukci. Pro úspěšnou stavbu pyramidy je nutné, aby se všichni produktivní ochránci spojili. Život je v podstatě velmi krátký, proto je nutné pro naše následovníky zanechat bezpečné prostředí. Strom života na horní bázi pyramidy dává naději na lepší a bezpečnější budoucnost, kterou tvoří všichni členové. Politika je, a vždy byla pouze umění lží, kde si skupiny ukazují pouze na herecká vystoupení, která bohužel má na nás obyčejné lidi vždy negativní dopady. Politici at’ už vědomě nebo i záměrem, vždy cílí účelové spory mezi lidmi, které kolikrát vybízejí k válkám a nepokojům. Co přináší válka? To už politická scéna neřeší, že je zde riziko smrti, bídy, nestability, a hlavně ekonomického oslabení naši vlasti. Politici samozřejmě říkají opak, že vše kvete, jak má. My přeci nechceme žít v neustálém strachu z hrozeb, finančního nátlaku nebo dalších možných válek.

Chceme přeci, aby mezi ochránci vzkvétalo přátelství, vlastně pevné pouto a rodinné vztahy, kde si všichni navzájem pomáhají, vytváří se proces sjednocení na úrovni celoplošné společnosti. Spojením dokážeme odrazit jakoukoliv hrozbu, jelikož tyto negativní myšlenky mají pouze lidé, kteří jednají v osobní zájmu. Je to proces negativní a agresivní metody, kdy jako první, vždy přichází zlá myšlenka, která nás nutí k rozhodnutí, to vytváří změnu vědomí, které vede k vytvoření zlého činu.

Pyramida bezpečí s jejími ochránci je zde proto, aby dokázala, vždy včasně vycítit hrozbu a poté se aktivně zapojit do obrané činnosti. Být součástí pyramidy bezpečí není hrdinský čin, je to důkaz na to, že jsme zůstali LIDÉ. Ideální pyramida bezpečí se svojí celoplošnou efektivností změní tvar naší zeměkoule. Proto tento proces bezpečí není pouze u nás, ale je nutné ho šířit i za hranice našeho státu. Každý stát má svá statní tajemství, ale proč? Jsou tato tajemství důkazem politiků, že nás dokáži ochránit nebo, pouze a opět jsou další záminkou abychom si nekladli otázky, kam mizí naše státní peníze? To se nikdy nedozvíme, je to tajemství!

V pyramidě bezpečí není žádná skulinka, která vede k rozkrádání peněz, majetku či veřejných zdrojů ochránců. Pyramida nemá zapotřebí se chamtivě obohacovat, jde o dobro všech. Chceme zachránit sebe a naši budoucnost. Pyramida bezpečí má svůj hrot směrem dolů, a to z důvodů, že každý ochránce uvnitř pyramidy si je rovný, netouží po moci, neustále se zdokonaluje a zlepšuje svůj život, tak i životy ostatních ochránců, jsme totiž jeden tým. Je to princip pohybu síly, která vychází od jednoho člena k celoplošnému působení ostatních členů. Jde o dobrovolném zapojení lidí do této rodiny ochránců, pro proměnu společnosti, kdy každý dle svých možností vytváří vhodné podmínky pro ostatní členy. Tohoto nelze dosáhnout bez morálních hodnot a duchovního principu. Každý ochránce se musí naučit v sobě sledovat projevy negativních myšlenek, které se mohou objevit na počátku cesty. Je to normální, jde o náš živočišný princip, který nám byl dán již při narození. V pyramidě bezpečí není žádná propaganda na násilí, vraždy a ostatní negativní skutky. Zde je energie směřována na rozvinutí kultury s duchovními a mravními hodnotami, vědomostmi, důstojností, prezentací, cti, přátelství mezi členy, vytváření pozitivních programů způsobu myšlení a udržování lidské osobnosti tak celého týmu.

Přírodním úkazem je, že většina velkých řek končí ve slaném moři, kde ztrácí svůj smysl možné pomoci. Stane se součástí slaného uskupení, které už nám není k potřebnému využití. Možná k dovolené, kterou si i přesto dnes, nemohou dopřát všichni. Vidím to v podobném případě, kdy nám naše společnost připravila systém vlévání našich zdrojů do státních pokladen, kdy už poté také nevidíme a nemáme krom vyvolených žádný požitek z těchto zdrojů. Toto je realita skutečnosti, kde jde o hlavní cíl, kterým je vytvořit nezájem o tuto „slanou vodu“, a v tomto případě ptát se, kam se poděly naše finanční zdroje. V pyramidě bezpečí jde o přesný opak, tvoříme základní zdroj energie, která je posléze proudem energie každého, kdo se jí chopí. Proto osobní vložení každého člena týmu do společné výstavby pyramidy bezpečí je to nejdůležitější. Vždy budeme mít větší šanci na bezpečnou budoucnost v týmovém prostředí než individuálně na pustém ostrově. Změna v naší společnosti záleží na činech každého jedince.

Pyramida bezpečí je nutnost, jelikož jde zde o vytvoření bezpečné budoucnosti. Základy našeho bytí nám také byli dány už při našem zrození, a je jenom na nás, které detaily uvedeme pro pevnou výstavbu této stavby. K budování přispívá každý člen svými činy, a svojí osobní volbou v zapojení při výstavbě této bezpečné společnosti. Změnu nedocílíme při poleháváním na gauči a křičením na televizi, tam nás nikdy nikdo neuslyší a život nemá žádný smysl. Je důležité udělat první krok a změnit to, v co člověk věří. Čím více bude ochránců v pyramidě bezpečí, tím více bude těch, co budou šířit a budovat pevné základy naší bezpečné společnosti. Pyramida bezpečí je stavba pro tvoření bezpečné síly a svobody.

Jaké hlavní bloky stavby pyramidy bezpečí tvoří? Je nám známo, že pro dokonalou architekturu pyramidy potřebujeme pět hlavních bloků. Upřesníme příště

Komentáře