Blok pyramidy č. 1 PŘÍPRAVA

Příprava a její intenzivní tréninkové programy určené produktivním ochráncům, které vycházejí z přípravného tábora, kterým musí projít všichni, kteří se chtějí zapojit do tohoto programu. Programy produktivních ochránců jsou přizpůsobeny potřebám běžné populace tak, aby byly co nejefektivnější pro získání bezpečnosti. Příprava je především výzva změnit životní styl a připojit se ke skupině lidí, která má pevný cíl: ochrana Rodiny – Národa – Vlasti.

a) Taktická
Cílem taktické přípravy je vytvořit a předat načerpané zkušenosti z terénu a krizových oblastí, předat základní taktické postupy a chování v průběhu činnosti ochrany a obrany. Tyto postupy nám usnadňují a hlavně zrychlují rozhodování v případě potřeby pro zabezpečení ochrany.  

b) Technická
Cílem technické vyspělosti je osvojování nových pohybových dovedností, studiu na pohybových principů, nácvik kombinací k osobní motorické vyspělosti. Osvojení efektivní techniky, ověřování míry osvojení a účinnosti osobní techniky slouží k další průpravné přípravě.

c) Strategie
Je nepřípustné ustoupit do pozadí ze strachu před hrozbou nebo z jiného důvodu, především vezmeme-li v úvahu řadu pozitivních možností, které pyramida bezpečí nabízí. Metody pro usnadnění komunikace, dialogu a akce mezi jejími členy posilují pouto tohoto týmu. Ochránci vědí, jak co nejrychleji mohou informovat ostatní členy o svém záměru, či vysvětlení důvodů svého postoje vůči jakémukoliv problému či události. Pyramida bezpečí zřetelněji naslouchá hlasům všech produktivních ochránců a je ve stálém kontaktu s okolním světem, kdy usiluje o společné hledání řešení mnohých naléhavých problémů v oblasti bezpečí.

d) Akce
Jak říkám já, po patnácti letech mého působení v řadách cizinecké legie, že na smrt vás nepřipraví ani nejtvrdší výcvik. A proto naše vedené operativní akce směřované proti přímým hrozbám, kterým je zapotřebí čelit společně. Tyto hrozby budou stále složitější a naše schopnosti se s nimi vyrovnat budou ovlivněny promyšleností naší strategie, při využívání všech dostupných možností i příležitostí, které náš bezpečnostní a obranný systém zajišťuje.

Stan Gazdik
Zakladatel IAODG ACADEMY
Komentáře