INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

Blok pyramidy č. 3 CESTA

Pyramida bezpečí ukazuje svým ochráncům vizi a mapu s cestou na které předává načerpané zkušenosti a možnosti potřebné k disciplinovanému chování a chutí přispět k vytvoření bezpečnosti. Jelikož je velmi obtížné osamoceně čelit překážkám a překonat obtížná období, je zde tento tým produktivních ochránců, který svojí rodinnou kulturou předává bezpečnou výchovu z generace na generaci. Být členem tohoto týmu přináší uspokojení, bezpečí, a v těžkém období dodává vždy podporu celého týmu.

a) Odhodlání
Řešení, jak opustit náš dosavadní pohled a způsob myšlení v oblasti bezpečnosti a prevence. Je to zlomový životní okamžik každého jedince, kdy osobní rozhodnutí přidat se k týmu, který tvoří bezpečnou zónu a morální povinnost. Zde už není místo pro hledání výmluv, nacházíme zde pravé důvody. Myslíme a uvažujeme jinak než doposud, uvažujeme bezpečně.

b) Výdrž
Je nutností každého ochránce a odměnou všech, kteří tvoří tuto jedinečnou skupinu pro vytvoření něčeho výjimečného s pravidelným přispíváním k bezpečí ve skupině. Nadšení a zájem o bezpečí je součástí naší existence.

c) Kompas
Potřebný k určování osobního životního směru. Dává nám šanci změnit osobní budoucnost a objevit správný směr k nalezení našeho životního pokladu. Je nedílnou součástí mapy produktivního ochránce, která je založena na hodnotách s důležitými body, kdy nám kompas svým reálným principem funkčnosti pomáhá nalézt vždy ten správný směr.

d) Údržba
Je nutností neustále obnovovat naší energii pro efektivní bezpečí, kterou jsme se rozhodli tvořit, a to v oblastech fyzické, psychické, mentální a duchovní. Je to způsob, jak žít v neustálém souladu s ostatními členy týmu. Jít příkladem a vzorem pro ostatní je motivací, ale zároveň i celoživotním dílem, které zastaví pouze naše smrt.

 

Stan Gazdik
Zakladatel IAODG ACADEMY
Komentáře