Blok pyramidy č. 4 BEZPEČÍ

Je nutné pochopit, že myslet si nebo mít pouze touhu dobře žít, dnes nestačí. Musíme přispět k tomu, co považujeme za správné, abychom docílili změny k lepšímu bezpečí. Každý z nás se může svobodně rozhodnout nechat za sebou průměrný smysl života a dělat vše proto, aby náš život byl výjimečný a smysluplný.

a) Tým
Jít příkladem není souzeno pouze jednotlivcům. Větších rozměrů a efektivnosti získává příklad týmu, který je postaven na individuálních přednostech každého člena pod vedením, kdy se možné nedostatky stávají irelevantní. Pozitivní reakce a touha po změně, je nutno neustále šířit mezi všemi členy týmu s vlivem pro šíření odkazu na své okolí. Vzájemný respekt a podpora je pevným základem silného týmu.

b) Zdroje
Být efektivním ochráncem znamená, zůstat vždy skromným, pokorným a s úctou si uvědomovat vlastní vnímání okolí, kde si vážíme všeho, co nám život přinesl. Je to způsob, kdy neustále obohacujeme naše poslání a chápeme skutečnosti dnešního světa, ve kterém se momentálně nacházíme. To co jsme již zažili, nás musí posunout dál a naším důležitým zdrojem je neustálý nedostatek informací, které chceme znovu a znovu načerpat.

c) Uznání
Zde se můžeme zamyslet, kde jsme byli, co jsme vše obětovali a kam směřujeme. Zjistíme, že cesta, kterou jsme prošli, nás zavedla tam, kde se dnes nacházíme. Jiná volba cesty by nás zajisté přivedla na jiné místo. Nebylo možné vzít zkratku na naší cestě a je zapotřebí udělat vše potřebné pro nalezení námi stanoveného cíle, který se stává i naší životní odměnou.

d) Smysl
Náš stanovený cíl v pyramidě bezpečí je zaměřen hlavně na vytvoření bezpečí. Víme, co chceme a jak to chceme, to nám pomáhá si uvědomit, kde se dnes nacházíme. Náš stanovený nám poskytuje důležité informace o tom, jak ho efektivně máme realizovat a s úspěchem dosáhnout. Úsilí a vydaná energie všech ochránců propojená v jeden celek dává smysl a naplnění všemu co děláme. Tato životní etapa a je součástí našeho života, která nám umožňuje naplnění našeho osobního zvoleného poslání.

Stan Gazdik
Zakladatel IAODG ACADEMY
Komentáře