Blok pyramidy č. 5 PROSTOR

Je nutné věnovat pozornost prostoru a ne pouze jednomu bodu v něm, který ho definuje. Začneme vnímat jeho sílu, naše mysl se zpomalí a tělo reaguje. Začínáme nahlížet na svět velmi odlišným způsobem. Náš život je obohacen tím, že si všímáme prostoru a nesměřujeme naši mysl pouze do jednoho bodu. Je nutné věnovat a zaměřit naši pozornost nejen tomu co vidíme, ale hlavně co cítíme. Bezpečný prostor ve kterém chceme žít nám neustále ukazuje jakou má pro nás důležitou hodnotu a je nutné ho neustále vnímat.

a) Ochrana
Naše plány a aktivity vytvářejí hodnoty, které přispívají k lepšímu a bezpečnějšímu životu všech ochránců, je zdrojem dlouhého zdravého a šťastného života. Nelze nikoho přinutit, aby se stal ochráncem, je to volba každého z nás, která musí přijít zevnitř našeho já a udělat toto rozhodnutí pro změnu u sebe sama. Ochrana vám totiž zajistí klid, nalezení osobní identity, integrity a životní hodnoty.

b) Inspirace
Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro jednotlivce i skupiny, zajistit možnost jejich produktivního osobního růstu k dosažení vytyčených cílů. Je nutné pochopit a být v souladu s principem bezpečné pyramidy založené k vytvoření tohoto prostředí. Je to naše poslání a povinnost vůči našim předkům, které nám neustále připomíná, kdo jsme a co chceme oproti tomu, co za žádnou cenu nechceme.

c) Růst
Duchovní růst je potřebnou a nutnou silou, která pohání naše těla s duší. Vede nás k neustálému poznání našeho duchovního smyslu propojené s duchovní inteligencí. Náš život se také skládá z nutných po sobě návazných etapách růstu od našeho narození až do smrti. Jako malí se prvně musíme naučit obracet, poté sedět, lézt po čtyřech, chodit, běhat, jezdit na kole a dělat vše co nám tělo dovolí. Každá etapa vyžaduje svůj čas a nelze nic uspěchat nebo vynechat. Ne vždy je vhodné použít zkratku pro urychlení našeho rozvoje a růstu.

d) Svoboda
Neseme odpovědnost za svůj život, jak žijeme, kam směřujeme, jak účinně ovlivňujeme okolnosti našeho růstu s potřebou osobního rozvoje. Schopnost zapojit se a být součástí pyramidy bezpečí je závazek pro rozvoj efektivní ochrany. Osobní znalosti, schopnosti, odhodlání a nasazení směřuje k lepší rovnováze celé pyramidy, která se stále více stabilizuje ve svém středu, založeném na principech pro efektivní ochranu a bezpečí. Nastoupili jsme na společnou a bezpečnou cestu jistoty a stability.  

Dalším důležitým bodem pyramidy bude webinář, již brzy, sledujte náš web. 

Stan Gazdik
Zakladatel IAODG ACADEMY
Komentáře