POMÁHAT A SPOJOVAT

BUDUJ SI SVŮJ ÚSPĚCH

Hlavním cílem IAODG je zajištění tvé osobní i duševní prosperity. Pokud ti pomůžeme k prosperitě a v osobním rozvoji, zvítězíme všichni. Vytvořili jsme jednoduché, účinné a komplexní programy pro tvůj růst, díky kterým se budeš cítit bezpečně.

Pokud chceš s jistotou budovat svůj osobní úspěch, samotné vzdělávání je důležité, ale samo o sobě nestačí. Potřebuješ nástroje, které ti pomohou danou moudrost nebo dovednost dostat do reálného života. To znamená do podvědomí, do rozhodovacích procesů a do myšlenkových pochodů. K tomu všemu je nutné se obklopit kvalitními lidmi, které Pyramidu bezpečí naštěstí přitahuje. S touto výbavou nástrojů, vzdělávání a komunitou produktivních ochránců a specialistů budeš silnější než kdykoliv dřív. 

POSTUP V BUDOVÁNÍ OSOBNÍHO ÚSPĚCHU

- Zjisti, kdo jsi

V hloubce sebe sama zjisti kým chceš doopravdy být , zjisti kdo je tvé opravdové já, jaké je tvé poslání na této zemi? Jde o těžkou otázku, nespěchej. Výsledky si sepisuj do svého deníku a pak to denně opakuj svému podvědomí.
Udělej si Test

- Stanov si své životní hodnoty

Životní hodnoty tě zbaví dilemat a podle těchto hodnot budeš vytvářet rychlá, přesná rozhodnutí, kterých nebudeš později litovat. 
Nauč se jak na to

- Veď si svůj osobní deník
Vděčné vzpomínky patří mezi nejsilnější "léky" a "multivitamíny" na světě. Je to silný nástroj pro šťastný život. Pokud si povedeš osobní deník, je prakticky nemožné, abys byl v životě nespokojený. Díky oosbnímu deníku se budeš cítit vždy nesmírně bohatý. A navíc tím vytváříš paměti pro své potomky. Zaved' deník i pro již v brzkém věku. 
Deník si stáhni ZDE

- Vytvářej si vize

Vize nebo nástěnky snů, jsou nejsilnějším nástrojem pro vytváření vlastní budoucnosti. Obrazy z nástěnek musí tvé podvědomí chtě nechtě přijmout za pravdu. Postupně přizpůsobí tvé rozhodování daným vizím a přeskládá podle nich celý svět. 
Příklad vize
 
- Stanovuj si osobní cíle

Cíle tě neudělají šťastným člověkem. Cíle mají totiž mnohem vyšší význam. Jsou pomyslnými kontrolními značkami na životní cestě. Ukazují ti, že jdeš správně a díky tomu zůstáváš klidný, vyrovnaný, soustředěný a šťastný bez ohledu na to, zda daných cílů dosáhneš nebo ne. Cíle totiž vycházejí z vizí, vize z životních hodnot a životní hodnoty z toho, kdo jsi. Takže je to jakási mapa, která tě nenechá zabloudit a k tomu je zapotřebí také vlastnit i kompas. 
Jak na to nalezneš ZDE
 
- Nauč se bezpečnostním navýkům
Bezpečnostní návyky jsou klíčem k bezpečí a úspěchu, proto mým prvním zákonem, který budu dodržovat a který předchází všem ostatním je: Vypěstuji si dobré bezpečnostní návyky a stanu se jejich otrokem.
Bezpečnostní návyky ZDE

- Negativní vlna
Dnešní společnost uměle vytváří všemožné varianty překážek, ale neučí je překonávat. Sportovci, učitelé, rodiče i lídři firem nepochopili přesný směr rozvoje každého svěřeného jedince nebo týmu. Ne každý člověk dokáže být sám sobě trenérem a proto se obrací na druhou osobu, které věří k dosažení svého vytýčeného cíle.
Negativní vlna ZDE

- Osobní návyky pro úspěch
Přizpůsobte vaše návyky prostředí ve kterém žijete. Je to jako s velbloudem, který také nebude podávat ty nejlepší výkony na severním pólu pokud zrovna dorazí, myslete na to. Já osobně využívám pravidelně návyky, které vám teď prozradím. Nejsou ničím výjimečně a ani se mnoho neliší od těch, které jsem používal v legii.
Osobní návyky ZDE

Vše najdeš ve studium ochránců