INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

ČASTÉ OTÁZKY

Co je IAODG

Všichni členové jsou jedna velká rodina. Důraz klademe na schopnost členů IAODG TEAMu táhnout za jeden provaz, a to vše v pozitivní atmosféře, která se vytváří v průběhu členství. Tvoříme sehraný a vzájemně se doplňující IAODG TEAM, což nám umožňuje řešit nastalé problémy snadněji a rychleji. Vytváříme pouto mezi členy, spolupracujeme a využíváme silných stránek každého člena. Máme připravené programy, který sdílíme výhradně mezi členy IAODG TEAMu. Kromě programu máme ale také jasně stanovená pravidla, činnosti a cíle.

Co je PRO DEFENCE

PRO DEFENCE systém je moderní forma boje výcházejicí z indonéského bojového stylu Penchak Silat. Jeho předností je relativně krátká doba k osvojení si obranných technik a k řešení reálných útočných situací různé intenzity. Nezbytným předpokladem je dokonalá znalost anatomie, motoriky člověka a využití moderních psychologických metod pro řešení konfliktních situací.

Jak se můžu stát členem IAODG

Žádost o přijetí za člena se podává písemně na info@iaodg.cz s přílohou osobního zkráceného životopisu. Poté dojde k posouzení o přijetí.