Často kladené otázky

Proč Pyramida Bezpečí?

Produktivní ochránce je člověk, který vědomě vystupuje z komfortní zóny. Pomáhá svým členům, neustále pracuje sám na sobě a šíří pozitivní energii.

Jaké výhody získám za členství?

Buduješ si dobrou pověst mezi produktivními ochránci na celém světě. Můžeš nabízet své schopnosti a získáš od nás doporučení pro profesní uplatnění.

Jaká je pověst této komunity?

Zde si každý produktivní ochránce vytváří osobní historii svého know-how. Podle této prezentace se následně vedení produktivních ochránců rozhoduje zda ti doporučí zakázku nebo nového klienta.

Jak mohu projektu pomoci?

Alfou a omegou je aktivní členství, které nám umožňuje finacovat celý systém. Dále můžeš doporučovat Pyramidu bezpečí novým členům a zlepšovat bezpečnost a pomoc všech členů.

Co mám dělat, když tomu nerozumím?

Nespěchej. Dobrý systém nelze pochopit za jeden den. Někdo tomu porozumí ihned a někdo to pochopí až za několik dnů nebo týdnů. Kdykoliv nás můžeš kontaktovat a mi ti poradíme.
V současné době se všichni potýkáme s nelehkou situací jménem COVID-19, která nás všechny náhle zasáhla. Ode dne, kdy se tento vir ve světě vyskytl jsem mohl sledovat, jak postupně lidé reagují. Z prvotní lhostejnosti, legrace, zlehčování situace (vždyť je to vše daleko) se s postupem šíření tohoto viru měnilo k panice až hysterii. Není se ale čemu divit, jelikož v dlouhých létech jsme žili krásně bez vědomí rizik ve velkém měřítku a nebyl důvod se něčeho obávat. Patřím mezi lidi, kteří se snaží vidět věci pozitivně a negativní věci sice reflektovat, ale nenechat se jimi pohltit, ale zároveň věci nepodceňovat. Proto jsem se zapojil do programu Strana Gazdíka „Pyramida bezpečí“ a stát se spolu s dalšími „Ochránce IAODG“. Tento program je mnohem hlubší než by se na první pohled zdál. Jelikož Stana nějakou dobu znám a měl jsem to štěstí projít jeho kempem i určitými semináři IAODG vždy mi to ukázalo mnohem hlubší myšlenku, jak se dívat na problematiku bezpečí, proto při otevření programu „Pyramidy bezpečí“ jsem neváhal ani chvilku a zapojil se. To mi otevřelo další dimenzi v pohlížení na naše bezpečí. Program Pyramidy bezpečí, záměrně neřeknu že "mě naučil“ jelikož mě stále učí zásadní věc a tou je začít u sebe. Učí změnit přístup k lidem, věcem které mě potkají a být o krok napřed než se něco nepříjemného stane a těmto věcem předcházet nebo pokud nastanou, tak nebýt zaskočený. Upevňuje sebedisciplínu, která přináší zdravé sebevědomí, jistotu v sama sebe a to přináší pozitivní přístup a racionální myšlení. Tím se dostávám na úvod k současné situaci. Nemůžu říct, že jsem předvídal, že něco takového nastane to určitě ne, ale nebyl jsem a nejsem psychicky vyčerpaný z toho jak informace nás bombardovaly a stále bombardují jak vir postupuje, kolik je nakažených, kolik mrtvých, co se podcenilo, co se mělo udělat…. Tyto věci nezměním!! .. díky Pyramidě vím, že se neptám co oni změní nebo zařídí, ale co já změním a co zařídím! Proto hysterie okolo nákupu potravin mě nechala klidným jelikož jsem již měl určité zásoby, které jsou právě z rad programu "Pyramida bezpečí“ je permanentně doma udržovat + další nutné věci k náhlé evakuaci a to je to „být o krok vepředu a nebýt zaskočen“. Řídím se nařízení vlády, dodržuji pravidla a nevidím to jako něco obtěžujícího, ale je to nutné a nejde jen o mě. Přistupuji k celé té věci jako by nákaza byla všude a podle toho se chovám, nejedná se o paranoiu, ale uvědomuji si problematiku, nepodceňuji jí a paradoxně mě to nestresuje, protože se vnitřně cítím sebejistě (mám všechny pomůcky, dodržuji bezpečnostní pravidla, když nemusím nikam nejdu, víc pro to udělat nemůžu). Sebejistota a racionálnost a pozitivní myšlení mi pomáhá se vyrovnávat s dalším negativním efektem, který tento vir přinese a to je ekonomická situace v budoucnu. To mi pomáhá v práci se připravovat na to „co kdyby“ a sestavovat různé scénáře a nečekám až mě něco zaskočí a psychicky paralyzuje. Psychika bude v následujících týdnech velmi zranitelná a někdy potřebujeme vědět kudy kam. K tomu pomáhá právě "Pyramida bezpečí", která připravuje člověka na cokoli, aby se cítil v bezpečí a dokázal to bezpečí zajistit své rodině, blízkým, přátelům i lidem kteří v dané situaci to potřebují a rozvíjí dle mého názoru každého jedince. Pro mě tento program za velmi přínosný, který pomáhá si uvědomit, že rizika jsou, i když si je nepřipouštíme a následně se na ně připravit, to mě dělá odolnější, silnější a jsem si jistý, že mi to pomůže překlenout negativní věci, které nás mohou potkat.
Tomáš Pečený