HISTORIE IAODG

Člověk nepotřebuje pouze mít v budoucnosti nějaký pevný bod. Stejně důležité je také to, co pro něj tímto pevným bodem je. Čemu můžeme věřit, o co máme usilovat? Pouze vědomí pevného bodu v budoucnosti pomáhá. Hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, nám dává sílu překonat i nepříjemnosti, které přítomnost přináší.

Stanislav Gazdik se narodil 21. června 1970 na severní Moravě v městečku Karviná je zakladatelem & prezidentem IAODG a Special Training School.

Od mládí ho přitahoval sport, vojenská uniforma a armádní život. Základní vojenskou službu strávil v letech 1989-1991 u průzkumného vojska v Žatci. Na začátku roku 1991 viděl v novinách článek o odjezdu speciální cizinecké jednotky CRAP do války v Perském zálivu. To ho inspirovalo a v květnu téhož roku již klepal na vrata náborového střediska Cizinecké legie ve Štrasburku. Začátky samozřejmě nebyly jednoduché, ale díky své píli a výborným výsledkům v roli snipera (odstřelovače) se dostal jako první člověk z východní Evropy do nejelitnější jednotky Commandos Parachutistes (GCP) v2 REP, kde vydržel přes devět let. Tato jednotka má pouze 25 vojáků z celkových 7200, kterými legie disponuje, a patří k nejprestižnějším speciálním jednotkám světa. S. Gazdik zde působil jako šéf instruktor pro boj z blízka, současně měl na starosti výcvik a technickou přizpůsobivost v terénu. Během svojí kariéry se zúčastnil 11 bojových misí v rozdílných typech terénu, jak už na Africkém kontinentu, tak i v Evropě. V roce 2006 odchází z Cizinecké legie do civilu a začíná novou etapu života. I dnes však slouží jako rezervista v 2REP.

Po odchodu z Cizinecké legie zakládá v ČR firmu Operational Defence Group s.r.o., prostřednictvím níž se snaží předávat své znalosti a zkušenosti nejenom profesionálním složkám armády a policie, ale také bezpečnostním organizacím, zdravotnímu a civilnímu sektoru. Jako hlavní trenér ASP (systém USA na teleskopické obušky, pouta, letální mumici), od roku 2004 kdy byl přijat do rodiny trénérů ASP má dnes za sebou nespočetně seminářů po celém světě v oblasti profesionálního výcviku. Od roku 2007 působil také v komisi trenérů ASP (dva trenéři pro USA a dva trenéři pro Evropu), která má na starosti rozvoj sytému ASP po celém světě. Tyto jeho výkony byly odměněny a to vedením jako Trainer Chef výcviku v Hong Kongu.

V roce 2010 se rozhodne Stano Gazdik osamostatnit a rozvíjet svojí myšlenku v oblasti profesní sebeobrany. Zakládá mezinárodní asociaci IAODG (International Association Operational Defence Group) a systém profesní sebeobrany PRO DEFENCE, který je souhrn jeho načerpaných zkušeností v reálném světě. V současnosti má IAODG díky S. Gazdikovi zapuštěné pevné kořeny v podobě cvičenců, kteří čerpají a cvičí systém PRO DEFENCE IAODG v České republice, Slovensku, Francii, Španělsku, Portugalsku, USA, Hong Kongu. 

Vychováváme lidi jako legionáře IAODG, kteří mají principy a umějí si vychutnat život. Jejich jistota má vnitřní, nikoli vnější původ, nemájí potřebu všechno a všechny kategorizovat a kritizovat jenom proto, aby získali pocit jistoty a předvídatelnosti. Jejich iniciativa, důvtip, nápaditost, duchapřítomnost, tvořivost, silná vůle, odvaha, vitalita a přirozená inteligence spíše než zabezpečení, ochrana a hojnost míst, kam se mohou uchýlit a cítit jako doma či zón komfortu, pro ně představují zdroj jistoty, na který se mohou spolehnout.

Hodnoty legionářů IAODG jsou prezentovány i v praporu, který je jedinečnou insignií, svědkem a ochráncem již od středověku. IAODG vytváří hodnoty, poselství a životní filozofii právě prostřednictvím tohoto symbolu.

Prapor má logo IAODG, které je spojeno právě s cestou velitele Stana Gazdika a jeho působení v cizinecké legii. Jsou tam hodnoty jako Honor – Fidelity (Čest – Věrnost), které pochopil a prožil na 11 bojových misích, byl členem mnoha bojových operací a také jeho působení v nejelitnější výsadkové skupině Group Commando Parachutiste (GCP 2REP) zvyšují tyto hodnoty. Znak symbolizují drak jako symbol 2REP a pět modrých hvězd za působení v GCP. Spička je zdobena symbolem cizinecké legie a to sedmiplamínkovým granátem, který byl součástí vzpomínkového praporu, který Stan dostal při svém odchodu z GCP. Stojan je ve tvaru trojůhelníku a je symbolem elitního výsadkového pluku cizinecké legie a také pomůckou při pochopení technik PRO DEFENCE, kde zakladní pohybovým vzrocem je právě trojůhelník a úhel 45°.

Stát se členem IAODG, at’ už jako jedinec nebo organizace, je pro každého svobodná volba, ale součastně i závazek. Může ním být jenom člověk, který má a dodržuje hodnoty jako jsou pokora, odvaha, otevřená mysl, s respektem k tradicím svého národa a ke všem lidem dle kodexu IAODG. Být respektovaným členem našeho týmu je výsada, kterou si musí každý člen zasloužit poctivostí, ochotou pomáhat druhým a s maximálním úsilím šířit technický a duchovní odkaz IAODG.