HODNOTY IAODG

MEČ IAODG

Prvním symbolem IAODG je meč IAODG, který si zakladatel IAODG přivezl z francouzské legie. Původ a typ roku 1857 III. Republiky a patřící brigádnímu generálovi francouzské armády, který sloužil v řadách cizinecké legie. Čepel je zdobena rytinou “Manufacture Nationale d’Armes de Chatellerault 1908 Epée à ciselures”. Tento meč byl v boji a nese hodnoty odkazu za svobodu a při slavností příležitosti slibu IAODG, kdy je pokládán na ramena vstupujících legionářů IAODG s proslovem Honor – Fidelity. 

 

PRAPOR IAODG

Druhým symbolem IAODG je prapor IAODG, je jedinečnou insignií, svědkem a ochráncem. Prapor s logem IAODG, které je spojeno právě s mou cestou a působení v cizinecké legii. Jsou tam hodnoty jako Honor – Fidelity (Čest – Věrnost), které pochopil a prožil na 11 bojových misích a také působení v nejelitnější výsadkové skupině Group Commando Parachutiste (GCP 2REP). Znak symbolizují drak jako symbol 2REP a pět modrých hvězd za působení v GCP. Spička praporu je zdobena symbolem cizinecké legie a to sedmi plamínkovým granátem, který byl součástí upomínkového praporu, který jsem dostal při svém odchodu z GCP. Stojan je ve tvaru trojúhelníku a je symbolem elitního výsadkového pluku cizinecké legie a také pomůckou při pochopení technik PRO DEFENCE IAODG, kde základní pohybovým vzorcem je právě trojúhelník a úhel 45°.

 

ETICKÝ KODEX IAODG

 • Článek 1
  Jsi dobrovolník IAODG, který slouží IAODG se ctí a věrností.
 • Článek 2
  Každý v IAODG je tvůj bratr, sestra bez ohledu na jeho národnost, rasu nebo náboženské vyznání. Budeš mu stále projevovat úzkou solidaritu která musí spojovat všechny členy jedné rodiny IAODG.
 • Článek 3
  Úcta k tradici, oddanost k nadřízenému, disciplína a kamarádství jsou tvojí silou, odvaha a loajalita jsou tvými ctnostmi.
 • Článek 4
  Jsi pyšný na své členství v IAODG, chováš se důstojně a skromně ke cti IAODG.
 • Článek 5
  Jakožto člen IAODG, trénuješ vytrvale a neustále se udržuješ ve fyzické a mentální kondici.
 • Článek 6
  Tvé poslání je svaté, vykonáváš jej až do konce splnění.
 • Článek 7
  V nasazení reaguješ bez zaujatosti, bez nenávisti a respektuješ poražené nepřátele. Nikdy neopustíš mrtvé, ani tvé zraněné kamarády.

Tak přísahám.

 

SLIB IAODG

Je se cítit jako těsně před křižovatkou, máme poslední možnost opustit cestu, po které se snažíme několik posledních dnů, měsíců kráčet a ještě jednou všechno promyslet.

Dnes je den, kdy smím vstoupit a být součástí IAODG Teamu. Je to proto, aby se sčítala energie, kterou vloží do budování IAODG více lidí a umožní této energii zesílit. Zesiluje, pokud se skupina cílevědomých lidí pod moudrým vedením drží pevného bodu pro dnešek s návazností na budoucnost.

Proto je tady IAODG a já chci být součástí tohoto teamu. Vím, že neodejdu, naopak, pokleknu a slíbím svou věrnost IAODG, stejně jako ji slibuji své rodině a svému národu. 

Honor - Fidelity