Moje nová cesta

Systém PRO DEFENCE se zabývá profesionální sebeobranou, kdy učí jedince nebo skupiny, jak se bránit proti agresorům tak, aby jim nebyla způsobena fyzická újma, nebo asi nedostali do problému se zákonem. Naučí Vás jednat tak, abyste nebyli ovlivněný emocemi a uměli využít správně svou sílu. Důraz je přitom kladen na efektivitu úderu.

Systém PRO DEFENCE sleduji od roku 2011. Četl jsem knížku, články na internetu a sledoval videa. Byl jsem a jsem jeho velký příznivec. Ačkoliv tento systém znám již 8 let, do přímého styku jsem s ním přišel teprve před rokem. V létě jsem také využil příležitosti účastnit se speciálního kempu zaměřeného na toto bojové umění.

Když si mám vzpomenout na své první setkání se Systémem PRO DEFENCE, byl to silný zážitek. Bylo to v lednu 2018, kdy na první trénink jsem přišel o 7 minut pozdě. Zaklepal jsem a porozhlédl se po tělocvičně. Byli tam cvičenci a před nimi stál Stano Gazdik. Představil jsem se a řekl, že bych s nimi chtěl trénovat. Odpovědí mi bylo „tak dělej, jdi se převléknout“. Už jenom z této věty bylo jasné, že Stano Gazdik má silnou autoritu. Pro mě to byl výjimečný okamžik. Tuto osobnost jsem sledoval již devět let. Znám jeho osud a jeho život v legiích. To, že jsem dostal možnost se s ním seznámit a podat si sním ruku, mi zůstane navždy. Byl to pro mě tenkrát první důležitý krok.

Ze systému PRO DEFENCE cítím, že to co se zde naučím dokážu využít v osobním životě pro svou obranu. Cítím se tak hned bezpečněji.

Kořeny systému PRO DEFENCE IAODG pochází z tradičního Jihovýchodního asijského umění Pencak Silat. Toto bojové umění učil ve Francii Charlese Joussota v 20. Století. Jedním ze žáků byl právě Stano Gazdik, který využil získaných zkušeností a znalostí k založení Systému PRO DEFENCE IAODG. Aby mohl předávat svou myšlenku dál, založil v roce 2006 školu ODG v Praze.

PRO DEFENCE se prezentuje velmi slušně doma i v zahraničí. Má za sebou hodně seminářů. Je znám v Africe, Asii, Evropě a Severní Americe. Doma za sebou má za sebou výcvik policie, zásahové jednotky a security služby.

Hlavním rozdílem IAODG oproti ostatním bojovým uměním je to, že učí sebeobranu ve více směrech. Nejde jenom o boj tváří v tvář. Připraví Vás na všechny situace jako boj na zemi, v postoji a proti více agresorům. Fyzická příprava je založená nejen na fyzické kondici, ale i motorice těla a pyramidovém konceptu. Další nadstavbou systému PRO DEFENCE je důraz na znalost zákona pro případy sebeobrany. Nejde o to vědět, jak se bránit, ale i to znát co je sebeobrana vzhledem k zákonu.

Už historicky je v lidské povaze si ubližovat. Proto si myslím, že sebeobranu by měl ovládat každý člověk. Ale zároveň to musí být svobodná volba. V tomto vidím hlavní výhodu bojového umění IAODG, které jak jsem již zmínil, vyučuje nejenom techniky sebeobrany, ale i to, co sebeobrana je a co už přesahuje zákony.

V nebezpečných situacích člověk zaujme pyramidový koncept, s tím že je připravený schytat první ránu a následně ho vrátit. První fází pyramidového konceptu je komunikační postoj, kdy ruce mám spojené pod hrudí a přední ruka komunikuje. Nohy máme v pyramidovém postoji, což znamená že osoba v nebezpečí stojí rozkročmo. Další fází je, postoj připravený, kdy lokty máme u těla a čisté dlaně směřují na agresora. Pravá noha jde pod úhlem 45° z důvodu krytí genitálií a tepen. Dále následuje dominantní obrana, která znamená, že přijímáme první ránu a to způsobem, že podle útočící ruky si stejnou rukou kryjeme. V takovém případě se dá dlaň této ruky na temenní část, škvírou v ruce pozorujeme nejbližším okem situaci. Druhá nám kryje spodní část hlavy tím, že si dáme ruku pod triceps a bradu máme opřenou o hruď. Po přebrání rány přechází osoba v nebezpečí do protiútoku a agresora specifikuje. Poslední fází je přivolání pomoci.

Jako všechno na světě se i toto bojové umění setkává s přijetím i odmítnutím. Myslím, že nejvíce se toto bojové umění uplatňuje v sektorech jako je policie a bezpečnostní složky a myslím že i tam je to směřované. Dále je také důležitý sektor výchovy mládeže. Pokud dochází ve společnosti k odmítnutí, je to v důsledku strachu, že by mohlo dojít k ublížení na zdraví. Avšak kdyby se systém PRO DEFENCE snažili více pochopit, věděli by, že cílem je naučit člověka se bránit a to v rozumné míře. Tak aby nedošlo ke zbytečnému využití síly ohrožené osoby a tak aby to bylo v rámci zákona. A to si myslím, že je naopak důvod, proč je přijímán systém pozitivně. Dále je také důležité, že lidé zjistí, kde jsou jejich limity a jak se sebou pracovat.

Tak jako u jiných sebeobranných systému je i zde zájmem hlavně to, jak člověka připravit na nebezpečnou situací. U některých systémů však může dojít k odklonění od hlavního zájmu a to kvůli zaměření na výdělečnou činnost. Zde přichází hlavní rozdíl. Cílem IAODG školy není rozšíření z důvodu podnikatelské úspěšnosti, ale rozšíření umění sebeobrany do největšího povědomí lidí a dlouhodobá spolupráce. Ta by pak měla vést k rozšíření myšlenky systému PRO DEFENCE.

Sám věnuji část svého volného času vzdělávání se v systému PRO DEFENCE. Chodím dvakrát týdně na dvouhodinové osobní tréninky se Stanem Gazdikem a ve volných chvílích se vzdělávám o teorii tohoto umění a opakuji naučené cviky.

Dle posledních let vývoje systému PRO DEFENCE je podle mě největší budoucnost v rozvoji do dalších zemí. Plánuje se otevření školy v Portugalsku a ozývají se i další státy. Zaměření by mělo zůstat pořád stejné a to na větší sektory, než individuální vyučování, aby byla myšlenka školy IAODG dále šířená do povědomí lidí.

Plánů má škola IAODG několik. Myslím si, že jeden z prvních je otevřít pobočku v Portugalsku, kterou by vedl leader IAODG tým Ricardo Garcia. Obyvatel Portugalska, který sdílí kodex systému PRO DEFENCE. Zde bych se měl zapojit já, kdy mým plánem je vycestovat do Portugalska s cílem předat zkušenosti a znalosti Ricardovi. To by mělo vést k tomu, že podpoříme kvalitní a efektivní rozvoj k otevření nové pobočky. Dále je v plánu také rozšíření do více států a cílem je i se zaměřit více na výchovu mládeže.

Musím říct, že Stano Gazdik mě velice ovlivnil a na spoustu věcí, díky němu, dnes pohlížím jinak. Oceňuji jeho práci s mládeží a v tom jsem dostal inspiraci. Jednou bych chtěl stejně vychovávat i své děti. Dále je pro mě jistě vzorem díky jeho historii, životnímu stylu a postoji.

Myslím, že u systému PRO DEFENCE se nemusí měnit způsoby systému tréninků a teorií. Je to zbytečné hlavně u začínajících instruktorů, kteří se hledají a učí. Jsou tady ale věci, na které by se měl klást důraz a to u cvičících lidí, kteří chodí na tréninky dlouhodobě a očekávají od toho víc. Myslím, že těmto osobám by se měla dat větší motivace, např. že se můžou stát asistenty. Dále bych si přál, kdyby se zapracovalo na společném setkání IAODG členů, které se pořádá jednou ročně. Myslím, že dosavadní docházka na tyto setkání není dostatečná. Přitom účel je směřovaný správně a to, že si máme předat svoje pocity a nápady.

Když se mám zamyslet nad přístupem cvičících lidí, tak obdivuji nakolik se do cvičení zapojuji a kolik na sobě makají. Oddanost a píle těchto lidí je ukázkovou. Na druhou stranu se mi příčí, když umění systému PRO DEFENCE je využíváno pro jiné účely, než je vyučováno.

Povahově jsem introvert, flegmatik a nekonfliktní člověk. Chtěl bych odbourat svůj strach z některých cviků a být na sebe víc přísný.

Rád bych si dodělal instruktora IAODG a dále se na této pozici rozvíjet. Největším mým cílem v této oblasti je pak to, že bych chtěl vést svou školu (pobočku) na výchovu dětí.

Lukáš Vaigl

Stan Gazdik
Zakladatel IAODG ACADEMY