POZNEJ KDO OPRAVDU JSI?

Zamýšlel ses někdy nad tím, kdo opravdu jsi?

Koho ve své podstatě doopravdy představuješ?

Zamýšlel ses nad tím, jak vnímáš okolní svět?

A to ne z hlediska fyziologie, ale z hlediska života... Kdo jsi?

Jak vidíš, jak slyšíš, proč cítíš, kdo v tobě chápe a kdo to vlastně vnímá?

Nahlédni do sebe.

Myslíme na budoucnost, na minulost?

Ale žijete přece v okamžiku, který se nazývá Teď. A co je to Teď – je to drahocenná vteřina života, je to dar Boží, který je nutné rozumně využít. Protože zítřejší den je krokem do neznáma. A není vyloučeno, že to může být váš poslední krok v tomto životě, krok do propasti, do nekonečna. A co bude tam?

Každý z vás si myslí, že má na Zemi spoustu času, proto jste nepřemýšleli o smrti. Ale je to tak? Kdokoli z vás může zemřít každou vteřinou, z libovolné příčiny, která na straně jedné jakoby nezáleží na vás jakožto na biologické bytosti. Ale na straně druhé vy nejste pouhé biologické bytosti, jste Lidé, kteří v sobě mají částečku věčnosti. Až si to uvědomíte, pak pochopíte, že celý váš Osud máte ve svých rukou, velmi mnoho v něm závisí jen na vás samotných. A nejen zde, ale i tam.

Zamyslete se: kdo vlastně jste?