HODNOTY IAODG

LOGO IAODG

Prvním symbolem logo IAODG ®. Dračí energie ochraňuje a dává sílu pro změnu, ovládá moudrost a rozhodnost, přináší štěstí. IAODG je zkratka názvu firmy International Association Operational Defence Group. Nápis Honor Fidelity (čest věrnost) přebráno z cizinecké legie. Meč orientován směrem dolů je symbolem obrany, spravedlnosti, víry a loajality. Vnitřní hlas nutí meč pozvednout a vykonat s jeho pomocí to, k čemu se zavázal ochránce, dle kodexu cti. Štít je symbolem ochrany, je to obranný prostředek sloužící k odrážení úderů a ochraně ochránců. Barvy loga jsou to bílá, červená, modrá a zlatá. Bílá barva loga symbolizuje čistotu, červená barva okolo štítu symbolizuje krev, prolitou ochránci. Modrá barva vyjadřuje stálost, věrnost, životní moudrost a pokoru. Zlatá barva je barvou Slunce. 

PRAPOR IAODG

Prapor IAODG je jedinečnou insignií, svědkem a ochráncem. Prapor s logem IAODG, které je spojeno právě s mou cestou a působení v cizinecké legii. Jsou tam hodnoty jako Honor – Fidelity (Čest – Věrnost), které pochopil a prožil na 11 bojových misích a také působení v nejelitnější výsadkové skupině Group Commando Parachutiste (GCP 2REP). Znak symbolizují drak jako symbol 2REP a pět modrých hvězd za působení v GCP. Spička praporu je zdobena symbolem cizinecké legie a to sedmi plamínkovým granátem, který byl součástí upomínkového praporu, který jsem dostal při svém odchodu z GCP. Stojan je ve tvaru trojúhelníku a je symbolem elitního výsadkového pluku cizinecké legie a také pomůckou při pochopení technik PRO DEFENCE IAODG, kde základní pohybovým vzorcem je právě trojúhelník a úhel 45°.

MEČ IAODG

Dalším symbolem IAODG je meč IAODG, který si zakladatel IAODG přivezl z francouzské legie. Původ a typ roku 1857 III. Republiky a patřící brigádnímu generálovi francouzské armády, který sloužil v řadách cizinecké legie. Čepel je zdobena rytinou “Manufacture Nationale d’Armes de Chatellerault 1908 Epée à ciselures”. Tento meč byl v boji a nese hodnoty odkazu za svobodu a při slavností příležitosti slibu IAODG, kdy je pokládán na ramena vstupujících legionářů IAODG s proslovem Honor – Fidelity. 

ETICKÝ KODEX IAODG

Článek 1
Jsi dobrovolník IAODG, který slouží IAODG se ctí a věrností.

Článek 2
Každý v IAODG je tvůj bratr, sestra bez ohledu na jeho národnost, rasu nebo náboženské vyznání. Budeš mu stále projevovat úzkou solidaritu která musí spojovat všechny členy jedné rodiny IAODG.

Článek 3
Úcta k tradici, oddanost k nadřízenému, disciplína a kamarádství jsou tvojí silou, odvaha a loajalita jsou tvými ctnostmi.

Článek 4
Jsi pyšný na své členství v IAODG, chováš se důstojně a skromně ke cti IAODG.

Článek 5
Jakožto člen IAODG, trénuješ vytrvale a neustále se udržuješ ve fyzické a mentální kondici.

Článek 6
Tvé poslání je svaté, vykonáváš jej až do konce splnění.

Článek 7
V nasazení reaguješ bez zaujatosti, bez nenávisti a respektuješ poražené nepřátele. Nikdy neopustíš mrtvé, ani tvé zraněné kamarády.

Tak přísahám.