KDO JSME A PROČ JSME TADY?

ZAKLADATEL IAODG S.R.O.

V roce 1991 se Stanislav Gazdik rozhodl vypravit do Francie a vstoupit do cizinecké legie, ve které následně prožil patnáct let života. Podařilo se mu dostat do speciální jednotky GCP a dosáhnout hodnosti le sergent chef. Dnes po 12 letech v civilním životě je opět zpět jako člen rezervních záloh 2Repu. 

IAODG našla hodnoty v historii legií, ať už té francouzské založené roku 1831 nebo i té české, která začala vznikat již roku 1917, kdy vydal francouzský prezident dekret o vytvoření samostatné československé armády ve Francii. IAODG se podle svých slov a činů snaží ukázat a uplatnit reálnou chybějící cestu pro většinu slušných občanů této země. 

I já hledal svoji další cestu, další mety a cíle, které nejsou běžně dosažitelné, tak abych i sám sobě dokázal, že můj přístup k životu je výjimečný. Tím, že člověk dělá, v to co věří a dělá to poctivě, vždy přinese odměnu. Je pravdou, že cesta bývá většinou těžká a dlouhá, já ji obětoval 15 let v cizinecké legii a dnes i svůj celoživotní styl.

Podle mě v současné době nestability ekonomiky a politické krize se víc nežli kdy jindy ukazuje potřeba pevného bodu. Pevného bodu pro dnešek s návazností pro budoucnost.

 Ztráta důvěry v současný společenský i politický systém není nahodilá, ale systematická. Lidé jsou dnes a denně svědky toho, že ti, kteří dali svou důvěru a hlas, předvádějí cokoliv s jediným cílem – udržet se u moci. Je evidentní, že moc je návyková. Jsme si svědky deziluze, že vinou vadného politického systému už nelze se nechat zastupovat slušnými lidmi, s pevnými morálními zásadami, nelze se divit příklonu jedince k jiným hodnotám. Hodnotám, která nenacházím-li v přítomnosti, musím hledat v historii s přesahem do dneška a ještě lépe do budoucnosti.

Princip učení IAODG je následující:

Řeknu = ZAPOMENETE    UKÁŽU= ZAPAMATUJETE SI    ZAPOJÍTE SE= POCHOPÍTE

Určitě víte že:

  • Ulice není tělocvična
  • Ulice nemá pravidla
  • Ulice nemá rozhodčího
  • Ulice může být katem
  • Ulice je betonová džungle

IAODG učí:

  • Taktické myšlení (psychologie)
  • Práce těla (fyziologie)
  • Produktivitu (myšlení a tělo v akci)
  • Efektivitu
  • Profesionalitu