ODZNAK CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI IAODG

Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je řešení nedostatečné připravenosti obyvatel na zvládání krizových situací, sebeochranu a profesionalitu v oboru bezpečnosti. Koncept projektu Odznak Civilní 

Vzdělávání dětí i dospělých jako součást celoživotního učení,
které má IAODG za svojí prioritu.

,,Bezpečí je stav, při němž je pravděpodobnost vzniku škody nebo újmy na životech, zdraví či majetku malá”

Pojem bezpečnost není ve vzdělávacích standardech všeobecného vzdělávání v českých zemích pojmem novým. Zmíněný pojem sice nabývá v rozličných obdobích různých významů a je provázán, podle typu aktuálního faktického nebo očekávaného ohrožení společnosti.

Připravenosti (OCP), jde o intenzivní tréninkové programy určené široké veřejnosti, které vycházejí z přijímacího tábora, kterým musí projít všichni, kteří se chtějí zapojit do tohoto projektu. Programy OCP jsou přizpůsobeny potřebám běžné populace tak, aby byly co nejefektivnější pro získání komplexních znalostí. OCP je především výzva upravit životní styl a připojit se ke skupině lidí, která má pevný cíl: ochrana Rodiny – Národa – Vlasti.

 

(Stačí se přihlásti na další vypsaný OCP)

CO VÁM PŘINESE OCP:

ZLEPŠÍTE FYZICKOU KONDICI

ZLEPŠÍTE PSYCHICKOU KONDICI

ZLEPŠÍTE TAKTICKÉ ZNALOSTI

ZLEPŠÍTE ZNALOSTI PRVNÍ POMOCI

ZLEPŠÍTE REAKCI PŘI NAPADENÍ

ZLEPŠÍTE ASERTIVNÍ ZNALOSTI

BUDETE EFEKTIVNÍ V OBRANĚ

BUDE NÁS VÍC

Co říkají účastníci programu OCP:

OCP Bylo to velmi náročné ,ale díky týmové mentalitě celého týmu jsem vše zvládl. Stano nás nešetřil, hnal nás stále dopředu což mi velmi pomohlo zvládnout jak běh na 4 km tak i bezmála 40 na sobě navazujících překážek. Je pravda že ve druhé časti jsem zjistil obsah svého žaludku a puchýře jsem měl do krve rozedřené, ale jsem za to vděčný a chtěl bych celému týmu poděkovat za psychickou podporu bez které bych to jen těžko zvládl. IAODG a Stano měl vše nadmíru připravené a celé toto sobotní dobrodružství bylo v nádherném prostředí a se super lidmi. Sice mě vše bolí a ozvali se mi svaly o kterých jsem ani nevěděl , ale je to pro mě odměna 🙂 věřím že celý program dokončim a budu připraven, protože už teď po CAMPU a PARCURU jsem fyzycky úplně někde jinde a poznal jsem, že můj limit je jinde nežli se hlava dominovala . Děkuji IAODG a Stanu Gazdikovi za jeho program OCP a hlavně za to že jsem toho všeho mohl být součásti a už se těším na srpen.

ROMAN

Chtěl bych Tobě i celému týmu ještě jednou vyslovit obrovský dík za tuto neopakovatelnou a nepřenositelnou životní zkušenost. Budu poctivě cvičit podle deníku a zapisovat výsledky, doufám, že se zas potkáme na nějakém bezva soustředění a přeji všem pevné zdraví!

Honza Lebeda

Spokojenost 100% IAODG CAMP OCP. Campu se zúčastnilo 14 dospělých a sedmiletý Philippe Gazdik. Změření Campu se neslo v duchu připravení civilního obyvatelstva na hrozby dnešní doby, jakými jsou kriminalita a mezinárodní terorismus. Bez ohledu na věk jsme vytvořili pevný tým, který se navzájem podporoval a nutno říci, že ani nejmladší účastník nijak nezaostával, ba naopak v některých aktivitách byl nejsilnější. Z toho lze usoudit, že každý v naší společnosti má svoje místo a je nutno využít jeho potenciálu.Hlavním cílem letošní akce byl rozvoj všestrannosti, která je pro přežití v krizových situacích nezbytná. A tak kromě tréninků sebeobrany byly do programu zařazeny všestrannost rozvíjející aktivity. O překonání strachu z výšek a v zvýšení sebedůvěry se postaralo slaňování, schopnost orientace v prostoru prověřil orientační běh. Přežití v těžkých podmínkách jsme si vyzkoušeli při přenocování na vrcholu sjezdovky, odkud následoval zrychlený přesun na koloběžkách do základního tábora. Bohatě jsme také využili místního bazénu, který se na začátku Campu napustil vodou z horského pramenu, která nebyla zrovna nejteplejší. Ve vodě jsme trénovali schopnost vyrovnat se s nekomfortními podmínkami studené vody, sebeobranu proti napadení ve vodě a také útěk ze zajetí při svázání všech končetin.

Milan

NÁŠ CÍL

 • Aktivní zapojení občanů a mládeže do branné povinnosti
 • Zaručená kvalita a profesionalita programů IAODG
 • Výběr kvalitních účastníků po ukončení programu
 • Dostatečné odborné znalosti
 • Vysoký stupeň motivace všech členů 
 • Zvýšená efektivita práce ve firmě
 • Možnost nabídky kvalitní pracovní síly po ukončení programu a získání Odznaku OCP
 • Po vyhodnocení a ukončení programu nabídnout jeho realizaci dále

VYŽADUJEME

 • Od každého účastníka maximální nasazení a kladný přístup k programu
 • Týmové myšlení a spolupráci
 • Profesionální chování a adaptivní přístup

Máte také zájem o naše služby, napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů