Pozitivní motivace jako ochrana před nebezpečím

Nebezpečí, rizika nebo hrozby definujeme jako pravděpodobnost a možnost nějakého neštěstí v blízkostí něčeho zlého, co může fatálním způsobem ovlivnit život každého člověka, rodiny či komunity. Preventivní opatření a znalosti tak představují významný nástroj realizace bezpečné ochrany života, obyvatel, majetku i životního prostředí.
 
Osoba, která je schopná regulovat své emoce a nedělá ukvapená rozhodnutí, je k obraně lépe připravená než člověk, který o řešení konfliktů nikdy ani neuvažoval, není předem vybaven žádnými znalostmi a nezná své reakce na nečekaný náhlý akt. Náš pocit bezpečí by měl začít od znalosti toho, co je pro nás důležité a co bychom měli znát pro nutnost přežití v dnešní agresivní a nebezpečné době.

Jedním ze základních principů přežití je navození kladného přístupu. Pozitivní motivace, optimismus, sebedůvěra a někdy i chuť trochu vsadit na štěstí. Leč štěstí je jenom pro toho, kdo je na něj připraven psychicky, tělesně, vědomostmi a správnými návyky.

Pozitivní motivace je beze sporu nejdůležitějším nástrojem v přežití, neboť má hluboký vliv na relace mezi funkcemi těla a mysli, na schopnost přijmout nakonec realitu nebezpečí a reagovat na ni odpovídajícím způsobem.

Střet s krizovou situací vyvolává psychickou i tělesnou reakci, která je problematická a nebezpečná. Čím je člověk psychicky méně připraven a čím je krize nenadálejší a bezprostřednější, tím více se člověk dostane do oblasti jejího totálního účinku. Má-li člověk, byť minimální čas na reakci a vytvoření plánu svých činností, značně to zvyšuje jeho naděje na úspěch.

Smyslem obrany není za každou cenu útočníka zranit, mnohem důležitější je umět fyzické situaci předejít a vyřešit ji vhodnou komunikací. Proto je zde skupina produktivních ochránců, kteří jsou ochotni si vždy navzájem pomáhat a jeden druhého podporovat. Naše řešení jsou založená na principu předávání pozitivních životních chvil. Děláme vždy to, co máme nejraději a děláme to dle svých nejlepších schopností.

Doporučujeme ti přidat si mezi tvé cíle v Nástrojích Titánů naučit se základy sebeobrany. Tyto dovednosti jsou pro život velmi důležité.

SG

Komentáře