INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

PROGRAM SPUL IAODG

Myslete jinak, chovejte se jinak a mějte díky programu SPUL bezpečnější život. Ochráncem se člověk nerodí, ochráncem se člověk stává. Nelze však upřít „rozenému ochránci“ jeho geneticky zakódované dispozice. Někdo se ochráncem stane za krátkou dobu, jiný se jím nestane ani po mnoha letech. Aspektů, které mají vliv na profesní a morální růst člověka – ochránce, je mnoho.  Praxe dokazuje, že není kritériem „odsloužených roků“ a nebo počet zastávaných funkcí, proto, aby se ochránce stal „správným ochráncem“. Snad novým a mladým ochráncům napomohou v jejich osobním rozvoji i poznatky a zkušenosti Stana Gazdika.

Nechceme žít v ohrožení a pocitem nebezpečí ve svých domech. Pokud ano, je to proto, že vláda se dopustila chyby tím, že nevybrala moudré lidi. Když jsou moudří neloajální, národ je v nebezpečí. Když jsou vybráni moudří, národ je v bezpečí. Když jsou úřady zřizovány pro osoby, existuje nepořádek. Když jsou hledány osoby pro úřady, existuje pořádek. SPUL je spojitost pro ochranu. 

PROGRAM SPORT - ULICE (SPUL)
cesta k bezpečí

Můžeme opravdu v dnešní agresivní době říct s čistým svědomím, že se nám nic nemůže stát a já (vy) i moje (vaše) rodina je v bezpečí? Je zbabělé zavírat oči před pravdou, zázrak se nestane, kriminalita na ústupu není a ani v nejbližších letech nebude, právě naopak.

Vzdělávání je jednou ze základních podmínek nutnou pro realizaci bezpečnostních strategií, které je nutno vyvíjet za účelem ochrany státu. Tento směr může, díky svému správnému chování v případě ohrožení, pomoci státním ochranným složkám.

Člověk nepotřebuje pouze mít v budoucnosti nějaký pevný bod. Stejně důležité je také to, co pro něj tímto pevným bodem je. Čemu můžeme věřit, o co máme usilovat? Pouze vědomí pevného bodu v budoucnosti pomáhá. Hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, nám dává sílu překonat i nepříjemnosti, které přítomnost přináší.

Naučte se takticky chovat a přemýšlet, umějte efektivně reagovat.

RYCHLE - EFEKTIVNĚ - BEZPEČNĚ 

Určitě víte že:

 • Ulice není tělocvična
 • Ulice nemá pravidla
 • Ulice nemá rozhodčího
 • Ulice může být katem
 • Ulice je betonová džungle

IAODG učí:

 • Taktické myšlení (psychologie)
 • Práce těla (fyziologie)
 • Produktivitu (myšlení a tělo v akci)
 • Efektivitu
 • Profesionalitu

Co získáte?

Budete umět to co ostaní neznají a neumí. 

 • Hrozby - Rizika - Nebezpečí
  Jaké jsou a jak jim mohu čelit
 • Psychologické očkování
  Odolnost vůči stresu
 • Stupně nebezpečí
  60/40
 • Training
  Dostanete hlavní body k přípravě vašeho těla a psychiky. Technická videa jako podpora k osobnímu tréninku
 • Real
  Budete si moci vyzkoušet vaše nabyté zkušenosti

PROGRAM

Vašim základním prostředím bude vytvoření strategie a v ní akční kroky, abyste za 90 dní měli hotovo. Postupně půjdete po akčních krocích a sestavíte si svůj obranný systém. Budete mít úkoly, které musíte plnit aby jste mohli postupovat v cestě vašeho rozvoje.  

Na nástěnce najdete vždy každých 21 dní nový díl. Váš postup v programu vidíte jako procenta na liště pod nábídkou lekcí. Tak jak budete plnit úkoly, tato procenta porostou.

Registrace do 01.06.17 začínáme 04.06.17 do té doby máte již úkoly, které na vás čekají v harmonogramu programu SPUL. 

Proč jste na této stránce?

 • Nevíte co dělat
  Když se dostanete do nebezpečné situace?
 • Nevěříte si
  v těžké situaci která může nastat?
 • Nevíte jak
  se efektívně postarat o ochranu svou i svých blízkých?
 • Máte strach z ublížení
  a nevíte jakou sílu a techniku použít?
 • Jste zvědaví
  jak to děláme my!

Já jsem přesvědčen že:

Prevence se vždy vyznačovala mnoha specifickými rysy s velkým množstvím faktorů působících a neustále prověřujících psychickou odolnost a připravenost ochránce. Připravenost ochránce úzce souvisí s jeho kodexem, zahrnujícím odpovědnost a smysl pro povinnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest. Zmíněné atributy kodexu nejsou jen pouhou frází, ale za mírové i bojové situace jsou samozřejmostí a nutností. Existují dovednosti, které si může každý ochránce osvojit a dále je rozvíjet. Dovednosti jsou bezpodmínečně nutné pro ochranu blízkých. Jak, kdy a v jaké míře dojde k prohloubení dovedností, záleží na konkrétním jedinci. Aby byl ochránce dobrým „ochráncem“, musí někým být, v něco věřit, něco umět a něco dělat. Nezbytným předpokladem pro správnou ochranu je aspekt „poznat sám sebe“ a řídit se svým kodexem. Do této soustavy musí být zapojen i vlastní rozum, který napomáhá v aplikaci a modifikaci zmíněných hodnot. 

Dnes toto vše nebrání v tom, abychom hlavně dělali něco pro svůj budoucí národ. Dnes to jsou naše děti, zítra to budou naše vnoučata a pokud nám čas dovolí poznáme i pravnoučata, to je naše vize pro budoucnost.

Princip učení IAODG je následující:

Řeknu = ZAPOMENETE    UKÁŽU= ZAPAMUTEJETE SI    ZAPOJÍTE SE= POCHOPÍTE

Stanislav GAZDIK

Kdo vás bude programem provázet

Po 15 letech v cizinecké légii, kde jsem odešel ve svých 22 letech a i tam mě hnal po celou dobu ten tajný magnet, který mi dodával sílu a naději na lepší budoucnost. Je Pravda, že jsem si vybral velmi těžkou cestu, ale o to více si dnes všeho co mám, velmi vážím a hlavně nejsem nikomu nic dlužen. Jsem dnes silný, jelikož jsem si naplnil své chlapské ego a splnil dříve nemožné cíle, už si nemusím nic dokazovat, vydávám se na čistou cestu života a pomáhat druhým. Proto je tady PROGRAM SPUL

Podtrženo a sečteno... cena nové IAODG E-Learning ACADEMY a důvod, proč vstoupit právě ted' do programu SPUL

K tomu už naše tradiční garance a něco navíc:

Máte 30 dní na to si projít první lekce, rozhlédnout se a rozhodnout, zda je to pro vás. 

BONUS č. 1

E-book programu SPUL. Žijeme v zemi s vysokou a stále mírně rostoucí kriminalitou, ikdyž si to moc nepřiznáváme. Roste tedy nejen četnost, ale i brutalita útoků, proti kterým jsou lidé téměř bezbranní, neví, jak nebezpečným situacím předcházet když nastanou a jak se bránit. Vidíme, že součástný stav zanlostí občanů v oblasti bezpečnosti a připravenosti je mizivý, lidé ve většině situacích problém nedokáži správně zhodnotit nebo předvídat její nebezpečnost. Proto považuji za nezbytně důležité pokračovat s našim cílem IAODG předávat naše zkušenosti. Je zbabělé zavírat oči před pravdou, zázrak se nestane, kriminalita na ústupu není a ani v nejbližších letech nebude právě naopak.

BONUS č.2

Máte ZDARMA jednu výukovou hodinu v IAODG ACADEMY, kde si můžete vyzkoušet PRO DEFENCE. Ten vás zaujme svým nekonvenčním přístupem k protivníkovi, současně je pro svůj realistický a inteligentní postoj k boji velmi uznáván odbornou veřejností. Jeho velkou předností je moderní a dynamická metodika výuky, která klade důraz na přirozený vývoj člověka a kultivuje jeho obranné reflexy.

BONUS č.3

DENÍK LEGIONÁŘE Moje osobní struktura a architektura v programu. Pokud je fyzická, technická, taktická i mentální aktivita pevnou součásti tvého života a víš, že se chceš posouvat vpřed, je téměř nezbytné si vést svůj deník legionáře. Jasně definovaný cíl na začátku cesty pro záznam aktivit, které vedou k sebepoznání, zdokonalení a tvořivosti. To vše vám ukážeme v programu SPUL. 

Pro absolventy je připraveno ještě něco, certifikát, který vám bude připomínat naši společnou cestu a získané know-how.

Toto je letošní 90 denní intenzívní IAODG E-Learning ACADEMY vzdělání pro novou generaci ochránců.

Noví členové můžou získat JEŠTĚ VÍC!

Často mě slýcháváte říkat, že pracovat na sobě málo a pravidelně je stále lepší než intenzivně a jednou za čas, a tak víte, že aplikace a softwary, které umožňují školení na dálku, jsou pro mě dnes naprosto klíčové.

Sám si uvědomuji, jak důležité jsou preventivní systémy pro moji ochranu a pro můj bezpečný život. Bez nich bych byl dnes jako bez nohy.

Hodně se mě lidé ptají, jak na sobě pracuji, abych se cítil bezpečně a dopřál si dostatek času na ty skutečně důležité věci..., abych mohl trávit drahocenné chvíle s rodinou, cestovat, poznávat svět a bavit se životem.

A pokud je to i vaše přání, mám pro vás úžasné zprávy. Zajistil jsem pro vás balíček VŠECH metod, které ve svém výcviku a životě sám používám s cenovkou z říše snů. Kdybych dnes začínal, tohle by pro mě bylo jako objevit svatý grál. Nemuset dělat průzkum, testovat desítky systémů, prodělat spoustu peněz a skončit frustrovaný s hlavou v dlaních... to by se mi líbilo.

Teď máte možnost si k učení pořídit ten pravý systém a ten vám tímto nabízím.

Co říkají lidé, kteří už akademií prošli?

PROGRAM ZAČAL

Můžete se k nám přidat kdykoliv

Není limitováno časem.