PROGRAM VIDEO IAODG

 eLEARNING VIDEO PRO DEFENCE IAODG

eLearning VIDEO IAODG je vzdělávácí proces, využívajicí informační a komunikační technologie k tvorbě videí a obsahem PRO DEFENCE pro studenty. Jde o zpřístupnění učení tohoto jedinečného PRO DEFENCE systému i na dálku. 

Již je v této sekci 16 technických videí.

Co získáte?

Náš e-learningový program VIDEO PRO DEFENCE rozvíjí technické i odborné znalosti cvičenců našeho systému a díky pokročilé IT formě umožňuje rychle a pružně reagovat na rychlý rozvoj naší Know - How. 

 • Úspora času
  Velká úspora času související s tím, že se účastník pogramu nemusí přesunovat do IAODG Academy v Praze pravidelně.
 • Rozložení studia
  Možnost rozložení studia na etapy a vracení se k obtížným a problematickým pasážím PRO DEFENCE systému.
 • Zefektivení studia
  Zefektivnění studia systému a lepší zapamatování díky interaktivním výukovým nástrojům, jako instruktážní videa.
 • Zkušební testování
  Zkušební testování a provedení závěrečného testu až po skutečném pochopení video programu.
 • Kdykoliv a kdekoliv
  Můžete se do programu přihlásit kdykoliv a kdekoliv, není to nijak ovlivněno časově a získáte okamžitě všechna natočená videa v programu.

OBJEDNEJ ZDE

Cena je pouze symbolická, zisk jde na podporu juniorů DĚKUJEME.

Systém pro Defence je absolutně reálný systém pro sebeobranu nejen civilistů, ale také vynikající pro použití v bezpečnostních složkách. Je velmi pečlivě propracován už od samotného rozcvičení a otužování až po samotné techniky. Velmi pěkně vysvětluje gradační stupnici použití síly a také to, jak je důležitá verbální komunikace. Velmi se mi líbí cviky pro dynamiku a motoriku těla a taktický kruháč jedním slovem paráda. 20 – ti minutovky na fyzičku jsou smrtící.

Martin

Musím zcela zodpovědně říct, při vší úctě k ostatním stylům, že výuka systému Pro Defence mi dala za těch několik našich setkání víc, než co jsem prožil za celý život před tím. Systém mi otevřel oči do reálného světa a změnil mi myšlení i v osobním životě. Výborné je také to, že učí studenty nejen pracovat s technikami, ale také vštěpuje lidem zásady chování v životě a snaží se je přimět hodnotám jako je čest, poctivost, soudržnost, vzájemná úcta a respekt k druhým. Vedení dětí pomocí pravidel nelžu – nekradu – neberu drogy – držím slovo a ctím rodinu je úžasné a nikdy jsem se s ničím podobným jinde nesetkal.

M.S

Jelikož je systém PRO DEFENCE natolik účinný a přizpůsobený reálné agresivní době byl jsem tím okamžitě osloven. Není to jen o tom se dokázat efektivně ubránit v krizové situaci, ale díky správnému přemýšlení, kterému se vám dostane, protože je na něj kladen velký důraz, se můžete nebezpečné situaci efektivně vyhnout.

Roman

YOU WANT - IAODG SUPPLY

Cílem programu E-learning je napomoci zlepšit kvalitu vzdělávání v PRO DEFENCE za pomocí multimédií, používáním obrazových, zvukových a textových informací k obohacení obsahu výuky. Internet poskytuje lepší přístup ke studijním materiálům a službám, k výměně informací a ke spolupráci vzdělávajících se studentů.

Výhody našeho e-learningu jsou:

- nezávislost na místě a čase

- možnost výběru osobního tempa a postupu

- významná individualizace studia, mnohem více interakcí mezi instruktorem a studentem

- společenství studentů, jako prostředí spolupráce a sdílení zkušeností

- možnost využití multimédií, tudíž lze působit na studenty s odlišným způsobem vnímání

- možnost mapovat celý vzdělávací program, sledovat jeho průběh, obtížné prvky programu a celkový efekt výuky, a reagovat tak pružně na potřeby studentů

IAODG si vyhrazuje právo komu tuto možnost výuky umožní.