Psychologie IAODG

Psychologie PRO DEFENCE IAODG

PRO DEFENCE IAODG představuje zábavnou a průpravnou motoriku člověka, kde je prožitek cílem, ať už bezprostředním, nebo následným, většinou jako radost z pohybu i dosažených cílů. Při cvičení se uplatňuje senzomotorika cvičence, mohutně jsou angažovány jeho emoční procesy a to jsou právě důvody, proč je důležité zde respektovat psychologické zákonitosti a cvičencům celkově dát šanci je poznat co nejdříve.

Ve většině oblastí sportovního života je klíčovou otázka motivace sportovní činnosti a její častá spletitost je přístupná především s použitím psychologických analýz. Rovněž formativní i deformativní účinky sportu na lidskou osobnost i sociální skupinu, nemohou být rozpoznávány bez aplikace psychologických zákonitostí. Rozpoznání sportovního talentu a péče o jeho rozvoj je závažným pedagogicko-psychologickým problémem.

Nedávno, jsme se také zúčastnily s juniory IAODG akce a programu Sport Analytik, který je určený dětem mezi 5-16 roky a to formou jednoduchého testu, který rozpozná jejich sportovní předpoklady a doporučí jim ten správný sport. Sportovní den byl zaměřen na děvět základních zábavných disciplín, které pomohou odhalit somatotyp a fyzické dispozice dětí jako vytrvalost, hbitost, koordinace, rovnováha, výbušnost, flexibilita, rychlost nebo taktické schopnosti. I zde bylo prokázano, že systém PRO DEFENCE IAODG učí především rozvíjet pozitivní energii, chuť k pohybu právě a hlavně u naší mladé budoucnosti.

Sport celkově je vždy spojován s dosahováním limitních výkonů a i věčným tématem psychologie sportu je využití psychologických poznatků ke stimulaci výkonnosti cvičenců, k prosazení se ve vyrovnané sportovní konkurenci. PRO DEFENCE je spojen s osvojováním technik, kde platí zákonitosti senzomotorického učení, těsně související s psychologickými poznatky o pamětních procesech a adaptabilitě člověka. Bojové sporty jsou plné podstupování rizika a překonávání strachu, což bez znalosti psychologických poznatků nemusí vždy končit dobře. To jsme si opět otestovali při závodech, kdy junioři IAODG se přihlásili speciálně na disciplíny jako ribbons getting a lightcontact, na které nejsou speciálně připravováni a bylo vidět, že pohybové dovednosti byli jejich velkou výhodou. Lightcontact zase dokázal, že psychická vyspělost a vyrovnanost juniorů je také dobrá, jelikož disciplínu nikdy před tím nedělali a nebáli se vlézt do ringu, dostat a hlavně umět přijmou rány, nebát se a jít dále vpřed. Zde psychologické poznatky mají velkou váhu. Poté není problém pro naše juniory v 8 letech seskočit tandemový seskok ze 4 tisíc metrů výšky a zde opět neplatíme daň, která je za brzkou a úzkou specializací jedné disciplíny a limitovaného rozvoje jedince, jak se děje jinde.

Celkově význam psychologie PRO DEFENCE souvisí a to hlavně s užitečností pohybu v moderní době. Civilizace má zřejmou tendenci vytlačovat námahu z pracovního procesu a z transportní lokomoce lidí. Přibývá volného času a výchova vede lidi k potlačování bouřlivých emočních projevů. Popsané trendy vedou k pohybovému a emočně prožitkovému manku. Lidstvo slábne nedostatkem pohybu a akční vakuum (NUDA) tlačí hlavně mladé lidi do fantazijních, virtuálních a často drogami podmíněných dobrodružství.

PRO DEFEENCE IAODG může být v této situaci užitečnou náhradou deficitní pohybové námahy, a navíc může přinést i potřebnou míru vzrušujících emočních prožitků, obranný systém který svou atraktivitou může překonat jinak stále se rozvíjející lenost a pohodlnost populace, které do budoucna nic dobrého nevěští. A proto IAODG má a stále buduje základní kameny pro budoucí reálný život s názorem, že pohyb je nedílnou součástí životní cesty každého jedince. Máme také formu společného cvičení rodičů s dětmi, které pozitivně ovlivňují děti i rodiče. Rodiče jsou pro děti vzorem, a proto když se budou aktivně pohybovat, dítě se je bude snažit napodobit.

Úspěch v sebepoznání našich cvičenců je hlavním a bezprostředním cílem IAODG, hodnotou o jejíž dosažení se snažíme. Úspěchu se dociluje intenzívním tréninkem a je prostředníkem k dosažení řady osobních a společenských cílů (zdraví, zdatnost, tělesná vybavenost, pracovního vzestupu, být součástí týmu, apod.). Tato skutečnost podstatně ovlivňuje motivační strukturu cvičence a je těsně spojena s jeho strukturou emoční. Osobní úspěch má tedy z psychologického hlediska v životě cvičence důležité místo jako významný zdroj motivů a citů. Zde mohu odkázat na Davida právníka, který po svém povýšení se odkazoval právě na PRO DEFENCE IAODG, který mu pomohl se dostat tam kde je dnes a velice děkoval za naši odvedenou práci. IAODG byla a je zárukou architektické struktury výcviku vedené pro dosažení osobních úspěchů nad tendencí vyhnout se neúspěchu.

IAODG tým nevzniká snadno. Vznik je podmíněn vývojem, při kterém mají důležitou úlohu základní mechanismy socializace. Máme zjištěno, že v cvičebních skupinách kolem 10 členů, je na osobu výkon o 7 % vyšší než u skupin majících přes 30 členů. My se držíme našeho hesla, že upřednostňujeme kvalitu před kvantitou. A to se nám vrací ve formě, kdy cvičenci neřeší žádnou konkurenci, ale upřednostňuji vzájemnou spolupráci mezi členy týmu.

 

Komentáře