Pyramida bezpečí a produktivní ochránci

Snažit se pomoci někomu a vědět jak, kdo je v nouzi, mít odvahu a obětavost zasáhnout, aniž bychom uvažovali o možné slávě nebo nějaké odměně, by mělo být součástí každého zdravého jedince. Je nutné pochopit, že pokud táhneme za jeden provaz, tak máme vždy větší šanci na přežití.

Člověk si dnes v každodenním životě uměle vytváří všemožné varianty překážek a učí se je překonávat. Je to právě tak, pouze na rozdíl od sportu, že je člověk sám sobě trenérem, proto také sám sobě klade zvýšené požadavky na svou ostražitost, stává se produktivním ochráncem, ale musí jít s dobou a své techniky neustále modernizovat. Změna situace je v rukách samotných lidí, všechno závisí na převládající volbě každého člověka.

Bezpečné návyky, které nabízíme v pyramidě bezpečí jsou klíčem k bezpečí a úspěchu, proto prvním návykem, který je nutno dodržovat a který předchází všem ostatním je si vypěstovat dobré bezpečnostní návyky a stát se jejich otrokem.

Zjistím, že na každou nebezpečnou situaci, ve které se ocitnu nebo kterou budu muset řešit, reaguji tak jak mi to přikázali bezpečnostní návyky, a moje chování a reakce mi brzy přestanou činit obtíže, jelikož pravidelným tréninkem se reakce stává snadná. Stávám se otrokem svých bezpečnostních návyků, jsem produktivním ochráncem.

Dnes začnu nový život, jak toho dosáhnu?

Nemám znalosti ani zkušenosti.

Odpověď je snadná, u nás v pyramidě bezpečí získáš zásady, které tě povedou tvojí cestou ochránce. Naučí tě spíše, jak nedělat zbytečné chyby než jak být superhrdinou.

Zlepšujeme svět a hledáme další produktivní ochránce, kteří nám s tím pomůžou. Velmi nám záleží na všech ochráncích a naší prioritou je šířit pozitivní myšlení a energii.

Prosperita a přímá pomoc ochránců pro tebe a tvojí rodinu. Společně budujeme pyramidu bezpečí, kde je pomoc na prvním místě. Pomáhejme si jelikož v týmu je vždy větší síla. 

Proto „OCHRÁNCI VŠECH ZEMÍ ZAPOJME SE“

Komentáře