BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ IAODG

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Mysleme jinak, chovejme se jinak a mějme bezpečnější život. Ochráncem se člověk nerodí, ochráncem se člověk stává. Nelze však upřít „rozenému ochránci“ jeho geneticky zakódované dispozice. Někdo se ochráncem stane za krátkou dobu, jiný se jím nestane ani po mnoha letech. Aspektů, které mají vliv na profesní a morální růst člověka – ochránce, je mnoho. Praxe dokazuje, že není kritériem „odsloužených roků“ a nebo počet zastávaných funkcí, proto, aby se ochránce stal „správným ochráncem“. 

Můžeme opravdu v dnešní agresivní době říct s čistým svědomím, že se nám nic nemůže stát a já (vy) i moje (vaše) rodina je v bezpečí? Je zbabělé zavírat oči před pravdou, zázrak se nestane, kriminalita na ústupu není a ani v nejbližších letech nebude, právě naopak.

Vzdělávání je jednou ze základních podmínek nutnou pro realizaci bezpečnostních strategií, které je nutno vyvíjet za účelem ochrany státu. Tento směr může, díky svému správnému chování v případě ohrožení, pomoci státním ochranným složkám.

Člověk nepotřebuje pouze mít v budoucnosti nějaký pevný bod. Stejně důležité je také to, co pro něj tímto pevným bodem je. Čemu můžeme věřit, o co máme usilovat? Pouze vědomí pevného bodu v budoucnosti pomáhá. Hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, nám dává sílu překonat i nepříjemnosti, které přítomnost přináší.

Naučte se takticky chovat a přemýšlet, umějte efektivně reagovat.

RYCHLE - EFEKTIVNĚ - BEZPEČNĚ 

Potřebujete poradit?

 • Máte problém s vaší bezpečností?
 • Nevíte jak se bránit?
 • Nevíte jak ochránit vlastní rodinu?
 • Nevíte jak vyhodnotit situaci a adekvátně reagovat?
 • Nemáte dobrou fyzickou zdatnost?
 • Potřebujete poradit s výběrem pomůcek pro svoji obranu?
 • Potřebujete zajistit bezpečnost v cizí zemi?
 • Potřebujete osobní ochranu?
 • Nemáte vnitřní rovnováhu a trpělivost?
 • Nemáte důvěrné informace?
 • Potřebujete naše služby?

Dej člověku jednu techniku a pomůžeš mu v jedné situaci. Nauč ho takticky přemýšlet a poskytneš mu ochranu na celý život. „Stan Gazdik”

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů