Sousede pozor

Sousede POZOR!

Omezte podněty k trestné činnosti

Snižování míry frustrace a napětí. Snad každého dokáže vyvést z míry nezdvořilé a hrubé chování obsluhy, situace, kdy se u baru tlačí lidé, kteří chtějí obsloužit, nebo když mají vlaky zpoždění, aniž by to někdo vysvětlil.

Rozčilení může u některých lidí vést k agresivitě. Tomu lze zabránit příjemnější obsluhou, která je naštěstí stále více ze strany zákazníků vyžadována a současně i poskytována.

Stížnosti ze strany těch, s nimiž se špatně zachází, jsou ale někdy ignorovány, a to zejména pokud mají jen malou moc.

Výbuchy hněvu a násilí mohou vyplývat i z toho, že jsou lidé vystaveni extrémnímu nepohodlí, nadměrnému hluku, tlačenici, nedostatku míst k sezení.

Takové podmínky jsou v řadě klubů i barů, ale také například při zpoždění letů, nebo sousedském nesouladu. 

Větší počet míst k sezení, uklidňující hudba, tlumené osvětlení nebo úsměv na souseda jsou téměř zaručené způsoby, jak na podobných místech redukovat stres.

▶ Kdo jsou agresoři?

▶ Kdo nebo co jsou cíle?

▶ Na kterých místech a v jaké době se problém objevuje?

▶ Co přivádí agresora a cíle na stejné místo?

▶ Proč ostatní neudělají něco, aby zabránili jejich „střetnutí“?

▶ Co problém podporuje nebo naopak zeslabuje?

Jednou z hlavních schopností, které od ochránců vyžadují jejich úkoly v 21. století, jsou analytické dovednosti.

I vy můžete značnou měrou přispět k jejich rozvíjení. Za sto let už bude analýza nedílnou součástí každodenní rutinou.

Ti, kdo přijdou po nás, budou o agresi a její prevenci vědět mnohem více než my dnes. Proč?

Protože právě vy a všichni ochránci jste se svého času nebáli klást si důležité otázky, shromažďovat a analyzovat informace a také je upřímně a jasně předávat ostatním.

Komentáře