Student PRO DEFENCE Lukáš Vaigl

 • O čem budeš mluvit a Proč?

Téma o kterém budu mluvit, se nazývá systém PRO DEFENCE. Tento systém se zabývá profesionální sebeobranou, kdy se jedinec nebo skupiny, učí bránit proti agresorům. A to tak, aby jim nebyla způsobena fyzická újma nebo se nedostali do problému se zákonem. Naučí Vás jednat tak, abyste nebyli ovlivněni emocemi a uměli využít správně svou sílu. Důraz je přitom kladen na efektivitu úderu. Tento systém mě zaujal především tím, jakého má učitele. Je to člověk, který má zkušenosti z reálných bojových situací.

 • Jak dobře znáš systém PRO DEFENCE?

Systém PRO DEFENCE, sleduji od roku 2011. Četl jsem knížku, články na internetu a sledoval videa. Právě proto jsem se stal jeho velkým příznivcem. Ačkoliv tento systém znám již 8 let, do přímého styku, jsem s ním přišel teprve před rokem. V létě jsem také využil příležitosti, účastnit se family campu, který má zaměření na toto bojové umění pro dospělé i děti. Již čtvrtým měsícem, směřuji své úsilí na tréninky, díky kterým bych se mohlo stát instruktorem. Vyzkoušel jsem si projekt Produktivního ochránce, ve kterém jsem se seznámil s taktickým profesionálním tréninkem zaměřeným pro zásahovou jednotkou nebo polici. Byl jsem seznámen i s využitím zbraně, samopalu VZ 58 a krátké střelné zbraně Glocku 19.

 • Bylo tvoje první setkání s tímto systémem PRO DEFENCE něčím zajímavé?

Když si mám vzpomenout na své první setkání se Systémem PRO DEFENCE, byl to silný zážitek. Stalo se tak v lednu 2018, ačkoliv jsem se na můj první trénink těšil, bohužel jsem se zdržel v zaměstnání a dorazil o 7 minut později. Pamatuji si to, jak kdyby to bylo včera. Zaklepal jsem a porozhlédl se po tělocvičně, byli tam cvičenci a před nimi stál trenér, Stano Gazdík. Představil jsem se a řekl, že bych s nimi chtěl začít také trénovat. Odpovědí mi bylo „tak dělej, jdi se převléknout“. Už jenom z této věty bylo jasné, že Stano Gazdík, má tu správnou autoritu a neztrácí čas řečmi.  O jeho životním příběhu, jsem se dozvěděl z knihy 15 let v Legiích i na internetu. To že se mé představy stali skutečností a já měl tu možnost, seznámit se s ním osobně a podat si sním ruku, mi zůstane v paměti navždy. Absolvovat můj první trénink, pro mě byl tenkrát jeden z více důležitých rozhodnutí. Na tréninkách byla vždy příjemná atmosféra, hrozně rád sem tam chodil a trávil čas se členy IAODG.

 • Popiš, jak na tebe systém PRO DEFENCE působí a co je jejím kořenem?

Ze systému PRO DEFENCE, cítím, že tím co se zde naučím, dokážu v životě ochránit sebe i své blízké.  Vím že mám píli a dělám něco, co mě naplňuje, baví a mohu se zdokonalovat abych byl schopen tyto zkušenosti předávat těm, kteří to pociťují tak jako já. Je jedno, jestli je to na vesnici nebo ve městě, v noci nebo přes den. Lidé kteří nám mohou ublížit, pobývají všude kolem Nás. Většinou to pramení z užívání alkoholu, drog nebo psychického rozpoložení, díky PRO DEFENCE se učíme, jak si počínat a předejít nebo vyřešit situaci. Kořeny systému PRO DEFENCE IAODG, pochází z tradičního Jihovýchodního Asijkého umění Pencak Silat. Toto bojové umění, učil ve Francii Charles Joussot v 20. Století. Jedním ze žáků, byl právě Stano Gazdík, který využil získaných zkušeností a znalostí k založení Systému PRO DEFENCE IAODG. Aby mohl předávat svou myšlenku dál, založil tak v roce 2010 IAODG.

 • Jak se prezentuje PRO DEFENCE?

PRO DEFENCE, se prezentuje velmi slušně doma i v zahraničí. Má za sebou hodně seminářů. Je znám v Africe, Asii, Evropě a Severní Americe. Doma za sebou má výcvik policie, zásahové jednotky a security služby. V tuto chvíli, se pracuje intenzivně v Portugalsku, zájmy jsou i z Afriky nebo z blízkého východu.

 • Je na PRO DEFENCE něco zvláštního?

Hlavním rozdílem IAODG oproti ostatním bojovým uměním je to, že učí sebeobranu ve více směrech. Nejde jenom o boj tváří v tvář. Připraví Vás na všechny situace jako boj na zemi, v postoji a proti více agresorům. Fyzická příprava je založená nejen na fyzické kondici, ale i motorice těla a pyramidovém konceptu. Další nadstavbou systému PRO DEFENCE je důraz na znalost zákona pro případy sebeobrany. Nejde o to vědět, jak se bránit, ale i to znát co je sebeobrana vzhledem k zákonu. Agresoři dokážou být vypočítaví a čekají že podlehnete emocím, když člověk děla bojoví sport, zákon na něj vzhlíží jako na zbraň.

 • Myslíš si, že systém PRO DEFENCE je pro člověka důležitý? Proč?

Už historicky je v lidské povaze známo násilí. Proto si myslím, že sebeobranu, by měla chtít ze své vlastní vůle ovládat většina lidí a vědět co v určitých momentech dělat a jak reagovat. V tomto vidím hlavní výhodu bojového umění IAODG, které jak jsem již zmínil, vyučuje nejenom techniky sebeobrany, ale i to, co sebeobrana je a co už přesahuje zákony.

 • Jak se sytém PRO DEFENCE chová v nebezpečných situacích?

V nebezpečných situacích, člověk zaujme pyramidový koncept, s tím že je připravený schytat první ránu a následně ji vrátit. První fází pyramidového konceptu je komunikační postoj, kdy ruce máme spojené pod hrudí a přední ruka komunikuje. Nohy máme v pyramidovém postoji, což znamená že osoba v nebezpečí stojí rozkročmo. Další fází je, postoj připravený, kdy lokty máme u těla a čisté dlaně směřují na agresora. Pravá noha, jde pod úhlem 45° z důvodu krytí genitálií a tepen. Dále následuje dominantní obrana, která znamená, že přijímáme první ránu a to způsobem, že podle útočící ruky, si stejnou rukou kryjeme. V takovém případě se dá dlaň této ruky na temenní část, škvírou u loktu pozorujeme nejbližším okem situaci. Druhá nám kryje spodní část hlavy tím, že si dáme ruku pod triceps a bradu máme opřenou o hruď. Po přebrání rány přechází osoba v nebezpečí do protiútoku a agresora specifikuje. Poslední fází je přivolání pomoci.

 • Jaké postavení systém PRO DEFENCE má ve společnosti, jaký má vztah k lidem a oni k němu?

Jako všechno na světě se i toto bojové umění setkává s přijetím i odmítnutím. Myslím, že nejvíce se toto bojové umění uplatňuje v sektorech, jako je policie a bezpečnostní složky a myslím, že i tam je to směřované. Dále je také důležitý sektor výchovy mládeže. Pokud dochází ve společnosti k odmítnutí, je to v důsledku strachu, že by mohlo dojít k ublížení na zdraví. Avšak kdyby se systém PRO DEFENCE snažili více pochopit, věděli by, že cílem je naučit člověka bránit se a to v rozumné míře. Tak aby nedošlo ke zbytečnému využití síly ohrožené osoby a tak, aby to bylo v rámci zákona. A to si myslím, že je naopak důvod, proč je přijímán systém pozitivně. Dále je také důležité, že lidé zjistí, kde jsou jejich limity a jak se sebou pracovat. Zpětná vazba byla vždy pozitivní od lidí, kteří jsou profesionální sportovci, organizace jako je security a policie tak i od lidí kteří neměli zkušenosti s bojovým sportem před tím, než přišli vyzkoušet systém PRO DEFENCE.

 • Má systém PRO DEFENCE společné zájmy s ostatními systémy na trhu?

Tak jako u jiných sebeobranných systému, je i zde zájmem hlavně o to, jak člověka připravit na nebezpečnou situaci. U některých systémů však může dojít k odklonění od hlavního zájmu a to kvůli zaměření na výdělečnou činnost. Zde přichází hlavní rozdíl. Cílem IAODG školy, není rozšíření z důvodu finanční úspěšnosti, ale rozšíření umění sebeobrany do největšího povědomí lidí a dlouhodobá spolupráce. Ta by pak měla vést k rozšíření myšlenky systému PRO DEFENCE.

 • Kolik času věnuješ systému PRO DEFENCE?

Věnuji část svého volného času vzděláváním se v systému PRO DEFENCE. Chodím dvakrát týdně na dvouhodinové osobní tréninky se Stanem Gazdíkem, také se věnuji sportovním aktivitám jako je běh, jízda na kole a opakování si bojových technik v prostorách posilovny i doma za účelem získání lepšího kondičního stavu. Také nesmíme opomenout čas strávený vzděláváním se o teorii tohoto umění.

 • Jaká je dle tvého názoru budoucnost systému PRO DEFENCE?

Dle posledních let vývoje systému PRO DEFENCE, je podle mě největší budoucnost v rozvoji do dalších zemí. Plánuje se rozšíření systému PRO DEFENCE v Portugalsku, o které se intenzivně zajímá a stará pravá ruka Stana Gazdika, Ricardo García, který má zájem tak udělat něco pro mladé sportovce. A ozývají se i další státy. Zaměření by mělo zůstat pořád stejné a to na větší sektory, než individuální vyučování, aby byla myšlenka školy IAODG dále šířená do povědomí lidí.

 • Víš něco o jeho plánech do budoucna?

Plánů má škola IAODG několik. Intenzivně pracují dva hlavní členi IAODG na rozšíření školy v Portugalsku, která sdílí kodex systému PRO DEFENCE. Dále je také v plánu výcvik vojenských sil ve státech Kongo a Irák. Na druhou stranu věříme i v to, že se bude rozšiřovat toto bojové umění i v České republice se zaměřím na mládež i dospělé.

 • Plánujete něco společného?

Společné plány s IAODG jsou takové že já se snažím přijímat vše co mi IAODG a Stano Gazdík nabídnou. Jeden z velkých společných plánů je odcestovat na půl roku do Portugalska, kde budu své úsilí a čas věnovat především výcviku bojového umění IAODG, mám zájem o to poznat zdejší kulturu a naučit se jejich řeči. Vím, že strávený čas mimo můj domov pro mě je dobrou výzvou, která by mi mohla do budoucna přinést i nějaké výhody a zkušenosti pro dodělání instruktorské licence.

 • Je pro tebe něčím vzorem?

Musím říct, že Stano Gazdík, mě velice ovlivnil a podle mého názoru tím správným směrem. Z jeho zkušeností a životnímu příběhu vím, že mé názory, jak profesně, tak soukromě dostali lepší směr. Oceňuji jeho práci s mládeží a v tom jsem dostal inspiraci. Jednou bych chtěl stejně vychovávat i své děti. Dále je pro mě jistě vzorem díky jeho historii, životnímu stylu a postoji a lidským hodnotám.

 • Změnil bys na systému něco?

Myslím, že u systému PRO DEFENCE, se nemusí měnit způsoby systému tréninků a teorií. Je to zbytečné hlavně u začínajících instruktorů, kteří se hledají a učí. Jsou tady ale věci, na které by se měl klást důraz a to u cvičících lidí, kteří chodí na tréninky dlouhodobě a očekávají od toho víc. Myslím, že těmto osobám, by se měla dát větší motivace, např. že se můžou stát asistenty. Dále bych si přál, kdyby se zapracovalo na společném setkávání IAODG členů, které se pořádá jednou ročně, a i tak se tam nejsme schopni setkat v plném počtu. To je to co bych si přál. Zde máme možnost předat si svoje pocity a nápady, nové poznatky a zkušenosti. Popřípadě udělat těchto setkání více.

 • Jakých vlastností si ceníš u cvičících lidí, které vlastnosti nesnášíš? Proč?

Když se mám zamyslet nad přístupem cvičících lidí, tak obdivuji, nakolik se do cvičení zapojují a jak na sobě makají. Oddanost a píle těchto lidí je tou správnou motivací. Na druhou stranu se mi příčí, když člověk zneužívá celkově bojového umění k tomu, aby páchal trestnou činnost nebo aby využíval své zkušenosti pro jiné účely, než je vyučováno.

 • Jak bys popsal svoji povahu? Je něco, co bys u sebe chtěl změnit? Proč?

Povahově jsem introvert, flegmatik a nekonfliktní člověk. Nevyhledávám agresi a nenávist, nic méně vím, že mezi lidmi je. Právě proto bych rád ovládal systém PRO DEFENCE, na tolik, abych věděl, že budu schopen ochránit sebe, své blízké a můj majetek.  Vím, že mám při cvičení několik nedostatků s ovládáním některých cviků, při kterých mi je hlava brání uskutečnit z pocitu strachu. Na toto bych se rád zaměřil a tento blok odboural.

 • Jaké jsou tvé plány do budoucna?

Mé plány do budoucna jsou takové, že bych si jako první rád dodělal licenci instruktora a zdokonaloval se v systému PRO DEFENCE. Přál bych si, když bych se dostal do takové profesní úrovně, kdy bych byl schopen své zkušenosti a poznatky předávat dalším lidem se zájmem o systém PRO DEFENCE.

Komentáře