VIZE IAODG

Všichni členové jsou jedna velká rodina. Důraz klademe na schopnost členů IAODG TEAMu táhnout za jeden provaz, a to vše v pozitivní atmosféře, která se vytváří v průběhu členství. Tvoříme sehraný a vzájemně se doplňující IAODG TEAM, což nám umožňuje řešit nastalé problémy snadněji a rychleji. Vytváříme pouto mezi členy, spolupracujeme a využíváme silných stránek každého člena. Máme připravené programy, který sdílíme výhradně mezi členy IAODG TEAMu. Kromě programu máme ale také jasně stanovená pravidla, činnosti a cíle.

 

Chci obhájit nárok našeho týmu, který se skládá z obyvatel ČR i pár našich přátel ze zahraničí, kde jsme si podobni v tom, že každý člen týmu uznává tento směr a cíl našeho postavení ve společnosti.

Je důležité si říct, že naše mentalita, která vytváří identitu IAODG v hodnotovým prostředí, kde nikdo není stoprocentní a jsou zde jedinci s 90ti, 60ti i 40ti procenty své identity. Tvoříme architekturu s důrazem na detail a pevnými základy elity. U nás nejsou žádné střední nebo nižší vrstvy, ale každý si buduje svou pozici a jsme si všichni rovni. Kdo cítí totéž a srdce mu říká, že chce být součástí našeho týmu, tak se i stane. Většina lidí žije pouze na bázi své mysli, což je minulost a budoucnost neboli bylo a bude. Je nutné žít v přítomnosti, dělat co člověka baví, být kreativní a hlavně se chytit proudu a získat příležitost k učení a zdokonalení svých hodnot. IAODG je srdce, které říká dnes a teď’.

I já hledal svoji další cestu, další mety a cíle, které nejsou běžně dosažitelné, tak abych i sám sobě dokázal, že můj přístup k životu je výjimečný. Tím, že člověk dělá, v to co věří a dělá to poctivě, vždy přinese odměnu. Je pravdou, že cesta bývá většinou těžká a dlouhá, já ji obětoval 15 let v cizinecké legii a dnes i svůj celoživotní styl.

Podle mě v současné době nestability ekonomiky a politické krize se víc nežli kdy jindy ukazuje potřeba pevného bodu. Pevného bodu pro dnešek s návazností pro budoucnost.

 Ztráta důvěry v současný společenský i politický systém není nahodilá, ale systematická. Lidé jsou dnes a denně svědky toho, že ti, kteří dali svou důvěru a hlas, předvádějí cokoliv s jediným cílem – udržet se u moci. Je evidentní, že moc je návyková. Jsme si svědky deziluze, že vinou vadného politického systému už nelze se nechat zastupovat slušnými lidmi, s pevnými morálními zásadami, nelze se divit příklonu jedince k jiným hodnotám. Hodnotám, která nenacházím-li v přítomnosti, musím hledat v historii s přesahem do dneška a ještě lépe do budoucnosti.

IAODG našla hodnoty v historii legií, ať už té francouzské založené roku 1831 nebo i té české, která začala vznikat již roku 1917, kdy vydal francouzský prezident dekret o vytvoření samostatné československé armády ve Francii. IAODG se podle svých slov a činů snaží ukázat a uplatnit reálnou chybějící cestu pro většinu slušných občanů této země. Neohlíží se nalevo napravo (myšleno na levici či pravici), jde svou cestou a té se drží. IAODG může podporovat politické subjekty, které usilují o uplatnění principu svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, rovných příležitostí, solidarity a odpovědnosti za rozvoj cestou parlamentní a přímé demokracie, respektování právního řádu a chránit svá práva a svobody a respektovat práva a svobodu ostatních, subjekty, jejichž členové jsou ochotni se aktivně podílet na rozvoji našeho životního stylu – na rozvoji kultury práce, kultury volného času i lidských vztahů. Současnou politickou scénu však není možné popsat jinak, než jako souboj vzájemných urážek a sprostot, v němž pro myšlenky a ideje nezbývá žádné místo. Stalo se pravdou, jak tvrdí mnohé kulturní a intelektuální „autority“, že politika se myšlenkově a obsahově vyprázdnila.

Legionáři z IAODG neřeší, zda k němu zájemci přicházejí z levicových či pravicových stran: Levá pravá, levá pravá…v podstatě to zní jako povely při pochodu legionářů, přičemž výsledek chůze je plynulost. A k takové chůzi potřebujete obě nohy – levou i pravou. Proto IAODG u svých členů a zájemců o členství pouze řeší, jestli jdou a nikoliv kulhají. Není totiž důležitý cíl, ale cesta, jak se často říkává. Cesta, v tomto pojetí zmiňovaná chůze, která vede stále vpřed. A na té cestě potřebujete jak levou, tak pravou nohu. Ale jen tou cestou, pokud se jí rozhodnete absolvovat, děláte něco pro sebe i celou společnost. Legionář IAODG je civilista, který nenáleží k pravidelným vojenským jednotkám, ale který se považuje za součást jedné z bojujících stran pro obranu své vlasti.

Po cizinecké legii je to moje další životní výzva. Spojením historických myšlení, kde se tradice vždy ctily a ctít budou, se otevírá nová cesta IAODG mnoha lidem. Cítím neskutečnou moc světla, které dává naději budoucího, naději nového, naději čistého. Vše co dává rovnováhu života, víru v lepší.

V IAODG jsme vlastenci a jsme na to hrdí. Naši předkové bojovali za svobodu a my jdeme stejným směrem. IAODG vytváří hodnoty, poselství a životní filozofii, kdy se soustředíme a to hlavně na kvalitu než na kvantitu při výchově mládeže, která je pro nás prioritou. Po mém návratu z francouzské cizinecké legie, kde jsem působil 15 let, jsem se rozhodl šířit tento odkaz a předávat mé načerpané zkušenosti. Ty mě také posléze vedly k vytvoření symbolů IAODG, které nám pomáhají ctít historii a jít cestou budoucnosti.

Prvním symbolem IAODG je meč IAODG, který jsem si přivezl z francouzské legie. Původ a typ roku 1857 III. Republiky a patřící brigádnímu generálovi francouzské armády, který sloužil v řadách cizinecké legie. Čepel je zdobena rytinou “Manufacture Nationale d’Armes de Chatellerault 1908 Epée à ciselures”. Tento meč byl v boji a nese hodnoty odkazu za svobodu a při slavností příležitosti slibu IAODG, kdy je pokládán na ramena vstupujících legionářů IAODG s proslovem Honor – Fidelity. 

Druhým symbolem IAODG je prapor IAODG, je jedinečnou insignií, svědkem a ochráncem. Prapor s logem IAODG, které je spojeno právě s mou cestou a působení v cizinecké legii. Jsou tam hodnoty jako Honor – Fidelity (Čest – Věrnost), které pochopil a prožil na 11 bojových misích a také působení v nejelitnější výsadkové skupině Group Commando Parachutiste (GCP 2REP). Znak symbolizují drak jako symbol 2REP a pět modrých hvězd za působení v GCP. Spička praporu je zdobena symbolem cizinecké legie a to sedmi plamínkovým granátem, který byl součástí upomínkového praporu, který jsem dostal při svém odchodu z GCP. Stojan je ve tvaru trojúhelníku a je symbolem elitního výsadkového pluku cizinecké legie a také pomůckou při pochopení technik PRO DEFENCE IAODG, kde základní pohybovým vzorcem je právě trojúhelník a úhel 45°.

Třetím symbolem IAODG je maskovaná šerpa, která je součástí tréninkového oděvu a má zobrazit bojovnost a způsob boje cvičenců ve stylu PRO DEFENCE IAODG. Přežít ve válce i v životě je věcí kondice, zdatnosti, tělesné i duševní. Ve válce si lidé sahají až na pokraj svých sil. A někdy ještě dále. Válka je maximálně stresující situace. Bud’me rádi, že ve válce zatím nejsme ale nepodceňujme naší připravenost. Být připraven né překvapen, je oč tu běží. 

Stát se členem IAODG, at’ už jako jedinec nebo organizace, je pro každého svobodná volba, ale současně i závazek. Může ním být jenom člověk, který má a dodržuje hodnoty jako jsou pokora, odvaha, otevřená mysl, s respektem k tradicím svého národa a ke všem lidem dle kodexu IAODG.

Být respektovaným členem našeho týmu je výsada, kterou si musí každý člen zasloužit poctivostí, ochotou pomáhat druhým a s maximálním úsilím šířit technický a duchovní odkaz IAODG.

Stan Gazdik
Zakladatel IAODG