VIZE IAODG

Bezprostředním cílem pyramidy bezpečí je pomoci dnes relativně stále malého počtu produktivních ochránců, rozšířit pole jejich působnosti a tím zvýšit efektívnost bezpečí. Ambicióznějším cílem programu Pyramidy bezpečí je přispět ve vzdělávání nových produktivních ochránců, ke zvýšení jejich počtu a k rozvoji a podpoře jejich nepostradatelné a velmi důležité aktivitě.

Tento program vám pomůže, abyste se na činnosti ochránce začali dívat jinak. I pasažér na zadním sedadle může zbloudilému řidiči pomoci najít správný směr. Mít kontrolu ještě zásadnější. Ochránce, který se to naučí, se stává nepostradatelným členem našeho týmu. V našem případě nejde o moc ani prestiž. Mluvíme naopak o výzvě, před níž stojí všichni ochránci a to: „Jak řešit nepřipravenost obyvatel v oblasti prevence, násilí a pomoci“.

Začněte o sobě uvažovat jako o členovi týmu produktivních ochránců, který k tomuto řešení napomáhá a který má v pyramidě bezpečí zcela jedinečnou roli. Při zapojení se do programu si postupně naučíte vaši roli plně uvědomovat, jak zásadní ve skutečnosti je.

▶ Městští úředníci vědí, která městská čtvrť chátrá, a je tudíž náchylná k tomu, aby se stala zdrojem problémů

▶ Majitelé barů vědí, kde se podává alkohol nezletilým, kde je mizerná obsluha a špatní lidé

▶ Ředitelé škol jsou si velmi dobře vědomi, kdy v jejich školách dochází k šikaně a vandalismu

▶ Majitelé obchodů jsou ostražití k problémům, které se objevují v jejich okolí

▶ Personál lékařské pohotovosti se běžně setkává s řadou úrazů zaviněných trestnou činností

▶ V krizových centrech pro zneužívané ženy vědí o domácím násilí mnohem víc než většina policistů

▶ Zaměstnanci soukromé ostrahy jsou často první, kdo se o určitém incidentu dozví

Jak se stát produktivním ochráncem

▶ Vstaňte od počítače!

▶ Mluvte s lidmi o tom, co vidí na ulicích

▶ Přesunujte se v prostoru, kdy vnímáte jeho obsah

▶ Hovořte s městskými zastupiteli o místních problémech a kriminalitou

▶ Vyměňujte si informace s ostatními ochránci

▶ Získávejte informace

▶ Pomozte zdokonalit pyramidu bezpečí

Přidej se do týmu, jelikož vše se děje pouze mezi členy týmu Pyramidy bezpečí.

CÍLE PYRAMIDY BEZPEČÍ

POMOC

VZDĚLÁNÍ

PŘÁTELÉ

PRÁCE

ZAJIŠTĚNÍ

BEZPEČÍ

NÁSTROJ

FINANCOVÁNÍ

PROJEKTY

Novinky, nabídky, pomoc a bezpečí přímo na váš email: