VIZE IAODG

Bezprostředním cílem pyramidy bezpečí je pomoci dnes relativně stále malého počtu produktivních ochránců, rozšířit pole jejich působnosti a tím zvýšit efektívnost bezpečí. Ambicióznějším cílem programu Pyramidy bezpečí je přispět ve vzdělávání nových produktivních ochránců, ke zvýšení jejich počtu a k rozvoji a podpoře jejich nepostradatelné a velmi důležité aktivitě.

Tento program vám pomůže, abyste se na činnosti ochránce začali dívat jinak. I pasažér na zadním sedadle může zbloudilému řidiči pomoci najít správný směr. Mít kontrolu ještě zásadnější. Ochránce, který se to naučí, se stává nepostradatelným členem našeho týmu. V našem případě nejde o moc ani prestiž. Mluvíme naopak o výzvě, před níž stojí všichni ochránci a to: „Jak řešit nepřipravenost obyvatel v oblasti prevence, násilí a pomoci“.

Začněte o sobě uvažovat jako o členovi týmu produktivních ochránců, který k tomuto řešení napomáhá a který má v pyramidě bezpečí zcela jedinečnou roli. Při zapojení se do programu si postupně naučíte vaši roli plně uvědomovat, jak zásadní ve skutečnosti je.

▶ Městští úředníci vědí, která městská čtvrť chátrá, a je tudíž náchylná k tomu, aby se stala zdrojem problémů

▶ Majitelé barů vědí, kde se podává alkohol nezletilým, kde je mizerná obsluha a špatní lidé

▶ Ředitelé škol jsou si velmi dobře vědomi, kdy v jejich školách dochází k šikaně a vandalismu

▶ Majitelé obchodů jsou ostražití k problémům, které se objevují v jejich okolí

▶ Personál lékařské pohotovosti se běžně setkává s řadou úrazů zaviněných trestnou činností

▶ V krizových centrech pro zneužívané ženy vědí o domácím násilí mnohem víc než většina policistů

▶ Zaměstnanci soukromé ostrahy jsou často první, kdo se o určitém incidentu dozví

 

Jak se stát produktivním ochráncem

▶ Vstaňte od počítače!

▶ Mluvte s lidmi o tom, co vidí na ulicích

▶ Přesunujte se v prostoru, kdy vnímáte jeho obsah

▶ Hovořte s městskými zastupiteli o místních problémech a kriminalitou

▶ Vyměňujte si informace s ostatními ochránci

▶ Získávejte informace

▶ Pomozte zdokonalit pyramidu bezpečí

CÍLE PYRAMIDY BEZPEČÍ

POMOC

VZDĚLÁNÍ

PŘÁTELÉ

PRÁCE

ZAJIŠTĚNÍ

BEZPEČÍ

NÁSTROJ

FINANCOVÁNÍ

PROJEKTY

Novinky, nabídky, pomoc a bezpečí přímo na váš email: