PROGRAM NET IAODG

E-LEARNING VZDĚLÁNÍ NA DÁLKU

eLearning IAODG je vzdělávácí proces, využívajicí informační a komunikační technologie k tvorbě videí a obsahem prevence IAODG pro studenty. Jde o zpřístupnění učení  jedinečného systému PRO DEFENCE i na dálku. Osobní vzdělaní a práce na sobě je otázkou srdce (mysli). Je nutné cítit a být sám sebou. Pokud jsem vyrovnaní ve své mysli, je nutné jít až na doraz svých možností. Tato schopnost poznání nám dává schopnosti dosažení cílů.

PROGRAM ZDARMA

PŘIHLÁŠENÍ  ZDARMA

PROGRAM VIDEO

PŘIHLÁŠENÍ VIDEO

PROGRAM SPUL

PŘIHLÁŠENÍ  SPUL

WEBINÁŘE

YOUTUBE CHANNEL IAODG