INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

PROGRAMY IAODG

DALŠÍ AKCE

2.11.2019 Budeme na akci INSPIRATION

Jsme akreditované i autorizované středisko od roku 2011. S novým zákonem od r. 2015 jsme oprávněni díky autorizaci pořádat i celorepublikové zkoušky, na základě kterých je možné získat živnostenské oprávnění. Naším záměrem a cílem bylo vytvořit vzdělávací program pro zájemce o problematiku bezpečnosti a připravenosti na krizové situace a všem, kteří se tím chtějí zabývat podrobněji a mají touhu se stát kvalitním instruktorem.

Vytvořili jsme a obohatili tento kurz jako první v ČR o specifické odbornosti jako jsou: použití gradační stupnice síly, práce s nožem, golokem, použití zásahové deky (je to náš patentovaný produkt), střelecké základy a další školení, odborné kurzy a semináře akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, které vás obohatí a posunou v praxi tím správným směrem, jelikož máme letité zkušenosti z terénu a školících programů po celém světě (USA, Hong Kong, Kongo, Velká Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko).

Naše vypsané odborné semináře a kurzy můžete navštívit i bez absolvování školení instruktora. Na tyto kurzy mohou přijít jak školitelé s letitou praxi, tak i všichni ostatní, které dané téma bude zajímat a chtějí se obohatit o naše know-how.  Semináře jsou určeny především školitelům v této odbornosti.