50H CIZINECKÉ LEGIE IAODG

HONOR - FIDELITY

 

Není naším cílem potlačovat tvé sebevědomí, lidskou důstojnost, ale naučit tě odhodlanosti, ctižádosti, důvěru v sebe sama a podnítit v tobě nutný zájem se pravidelně fyzicky a mentálně utužovat, dnešní svět i ten náš pohodový a zatím vcelku klidový, nemusí být napořád, bohužel. Tvá osobní investice samotnou účastí na tomto táboře se ti mnohonásobně zúročí ať již v osobním či pracovním životě.

Cílem našeho tábora je probudit v tobě bojového ducha, naučit tě disciplíně, pokoře a zažehnout v tobě zájem o sebepoznání v krizových situacích. Nezaručíme ti že po absolvování tábora budeš vždy jen tím hlavounem, ale rozhodně se již nebudeš krčit na posledním místě!

V komunitě IAODG – LEGIE jsou si všichni rovni, kdo jsi v civilním životě nás nezajímá. Jsi tady proto aby jsi ukázal, že je na tebe spolehnutí a že na to máš, a že to DÁŠ!

50h IAODG – LEGIE

je světově prvním výcvikovým programem určený pro civilní občany a byl založen elitním legionářem Stanem Gazdikem, který sloužil 15 let v cizinecké legii. Tento bývalý sergent chef speciálních jednotek GCP francouzské cizinecké legie se zkušenostmi z řady vojenských misí, ocenění několika vyznamenáními včetně medaille militaire ti bude po celou dobu po boku, v dobrém i ve zlém. Ano jde o velmi tvrdý a intenzívní výcvik a není určen pro každého. Jenom ti nejslinější dojdou až do konce. To však nezjistíš, dokud to prostě nezkusíš!

50h IAODG – LEGIE

Je naprogramováno tak aby zlomil ty slabé a i ty co si myslí, že jsou silní. Ze silných vytvořil ještě silnější a vtiskl jim týmového ducha. Tento výcvik je veden k zvýšení tvé sebedůvěry, získání nových informací v oblasti prevence proti násílí a mnoho dalších faktorů, které si momentálně nedovedeš ani představit, ale které ti bohužel i v našem světě hrozí.

DALŠÍ KURZ NENÍ ZATÍM STANOVEN