INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

IAODG ACADEMY

GUIDE

Pokud budete mít zájem zorganizovat akci s naší účastí nebo máte-li organizační připomínky resp. dotazy k níže avizovaným akcím, či chcete-li se přihlásit na některou z našich akcí, obracejte se prosím na nás prostřednictvím naší e-mailové adresy či na našich telefonních číslech. 

Všeobecný seminář / kurz smí pořádat pouze Leader Instructor Pro Defence, Instructor Pro Defence po souhlasu s Leader Instructor Pro Defence.

Specializovaný kurz (teleskopický obušek, pouta, military, police, protection) smí pořádat pouze Leader Instructor Pro Defence po souhlasu s FMT IAODG, Instructor Pro Defence po souhlasu s Leader Instructor a FMT IAODG.

Specializované kurzy, semináře a kempy pořádané jednotlivými STS vede vždy přizvaný Instructor, který má danou sekci STS na starosti. Takovému Instruktorovi hradí náklady na dopravu dle aktuálních cen pohonných hmot a průměrné spotřeby vozu pořádající Instructor.

Přizvanému Instructor Pro Defence je v případě potřeby (akce začínající před 10:00h a končící po 18:00h) zajištěno ubytování na náklady pořádajícího. Přizvanému Instructor Pro Defence dále náleží odměna ve výši 50% zisku z dané akce, nejméně však 1000,- Kč bez DPH. Sekce STS přiřazuje FMT IAODG. FMT IAODG tyto akce schvaluje a je na všechny automaticky zván.

Na všech akcích je povolené používat pouze diplomy Pro Defence IAODG zakoupené od FMT IAODG.

Cenu semináře / kurzu určuje pořádající Instructor. Členům s platným pasem a zaplaceným členským příspěvkem je vždy garantována snížená cena oproti standardní ceně, minimálně o 10%.

Cena kurzu / semináře, na který je pozván FMT IAODG je vypočtena z nákladů na ubytování a stravu, popř. nájem areálu / tělocvičny + náklady FMT IAODG + marže Leadera.

Náklady FMT IAODG (kontaktujte nás).

Cena kurzu / semináře bez účasti FMT IAODG je vypočtena z nákladů na ubytování a stravu, popř. nájem areálu / tělocvičny + marže Leadera. Na tyto akce je samozřejmě zván FMT IAODG, kterému Leader hradí náklady na ubytování a stravu v místě konání akce, pokud to situace a časový rozsah akce vyžaduje.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů