INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

IAODG ACADEMY

INSTRUCTOR PRO DEFENCE

Instruktor IAODG je osoba aktivně studující bojový systém PRO DEFENCE IAODG, u které je pro rozvoj kvality členské základny IAODG důležité, aby získané poznatky předával nad rámec svého oddílu.

Samotný instructor course už je svým zaměřením určen především účastníkům se základními technickými znalostmi (absolventy PPI) a zabývá se daleko více tím, jak dále vyučovat probrané techniky a působením v profesi instructor PRO DEFENCE IAODG. 

PROFIL ABSOLVENTA

–   Věk 18 let, středoškolské vzdělání (i bez maturity)

–   III. trenérská třída v oboru nebo potvrzení o praxi jako asistent trenéra v délce min. 2 roky

–   Dobrý zdravotní stav (potvrzení lékařem)

–   Průkaz kurzu první pomoci

–   Úspěšně ukončená PPI

–   Bezúhonnost

IC probíhá v IAODG Academy Praha (STS – 00) pod vedením FMT IAODG a jeho zástupců, Leaderů Pro Defence.

  • cena je stanovena na 30 000,- Kč.

Samotný instructor course už je svým zaměřením určen především účastníkům se základními technickými znalostmi (absolventy PPI) a zabývá se daleko více tím, jak dále vyučovat probrané techniky, a působením v profesi instruktora.

Základní instructor course trvá 210 hodin, plných fyzicky náročných tréninků a tématických lekcí. Kurz je zakončen testováním účastníků.

Kurz je rozdělen do jednotlivých bloků, trvajících 4-8 hodiny, které se budou konat v prostorách akademie IAODG.

Závěrečné zkoušky se skládají ze 3 částí

  • teoretické (ústní zkoušky, písemný test)
  • technické (testování účastníků z průřezu všech technik)
  • praktické (uchazeči předvedou své andragogické schopnosti na vzorku studentů, mezi nimiž budou i Leadeři Pro Defence)

Celý kurz je veden Leader Instructor a FMT IAODG. Kurz je zaměřen na následující témata:

Bojové techniky (protiútoky a obrany), Útoky rukama a nohama, Obrany proti všemožným úderům a kopům, Uvolňování z úchopů, škrcení a držení, s následným rozšířením na odzbrojování zbraní, Obrany proti útokům a hrozbám tyčí, Obrany proti útokům a hrozbám řeznými zbraněmi, Útoky řeznými zbraněmi, Obrany proti hrozbám střelnými zbraněmi (jak krátkými tak i dlouhými), Útok a nácvik se střelnými zbraněmi, Obrana proti více útočníkům, Používání běžných předmětů k sebeobraně, Mentální trénink, zvýšení odhodlání, řízené agresivity a vytrvalosti, Simulace a scénáře, působení pod stresovými faktory, a mnohem více.

Absolvent kurzu je oprávněn k výuce Pro Defence IAODG System a vedení vlastní skupiny cvičenců pouze pod dohledem akreditovaného Instruktora MŠMT, Leadera Pro Defence. Pokud se dobrovolně rozhodne vstoupit do IAODG, je dále oprávněn čerpat výhody členství (marketingové materiály, instruktorské tréninky, sleva na vybrané akce IAODG, podpora ostatních členů teamu,….).

V takovém případě se Instructor zavazuje dodržovat zásady IAODG, dodržovat kodex IAODG a být právoplatným a prospěšným členem teamu. FMT IAODG si vyhrazuje právo vyloučit člena z IAODG, pokud nebude dodržovat zásady IAODG.

V případě zájmu je možné udělení certifikátu MŠMT (instruktor sebeobrany II.třídy), na jehož základě může být Živnostenským úřadem vydáno živnostenské oprávnění. Certifikát MŠMT je uchazeči udělen v případě úspěšného absolvování IC a zaplacení daného poplatku, který je pro rok 2017 stanoven na 15 000,- Kč.

Bez certifikátu MŠMT je absolventovi IC dovoleno vyučovat Pro Defence system pouze pod dohledem Leader Instructor PRO DEFENCE IAODG, který má k výuce potřebná oprávnění.

Akreditovaný Instructor Pro Defence IAODG je oprávněn k otevření vlastní pobočky pouze po schválení FMT IAODG a podepsání platné úmluvy mezi oběma stranami a získání licence PRO DEFENCE IAODG. Pokud má nový Instructor Pro Defence zájem o otevření pobočky IAODG v blízkosti již existující, musí tuto žádost schválit i Leader Instructor dané pobočky IAODG.

IAODG si vyhrazuje právo na vyloučení účastníka kurzu, pokud nebude dodržovat stanovená pravidla nebo pokud bude poškozovat dobré jméno IAODG a to bez nároku na finanční kompenzaci.

Instruktoři IAODG a jenom výhradně pro ně, mohou dále absolvovat kurzy s následující specializací :

 - Combat Instructor   cena  20 000,- Kč
 - Junior Instructor     cena  15 000,- Kč
 - Women Instructor   cena  15 000,- Kč
 - VIP protection Instructor cena  30 000,- Kč
 - Baton Instructor (+pouta a zásahová deka)   cena    5 000,- Kč 
 - Knife Instructor (knife, golok, karambit) cena    5 000,- Kč 


UPOZORNĚNÍ: 

Absolventem návazných specializací se může stát pouze zájemce s již uznaným základním instructor kurzem PRO DEFENCE IAODG.

Všichni Instruktoři, kteří již ukončili kurz INSTRUCTOR smí používat název INSTRUCTOR IAODG pouze se smluvní dohodou s IAODG. Pokud jí nemají nesmí používat tento název (R).