INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

IAODG ACADEMY

LEADER IAODG

Leader a jeho osobní vzdělaní a práce na sobě je otázkou srdce (mysli). Je nutné cítit a být sám sebou. Pokud jsem vyrovnaní ve své mysli, je nutné jít až na doraz svých možností. Táto schopnost poznání nám dává schopnosti dosažení cílů IAODG.

 

Leader IAODG vede příslušné STS IAODG, které založil po shodě s FMT IAODG a dle stanov IAODG a ČFPS. Mezi jeho povinnosti patří mimo jiné i neustálé zdokonalování sebe sama a šíření myšlenky IAODG.

Leader Pro Defence je oprávněn pořádat kurzy a semináře po schválení FMT IAODG.

Na tyto akce zve ostatní Leadery, pro které je cena vypočtena pouze z nutných nákladů na ubytování, stravu, tělocvičnu a materiál. Pokud to situace dovolí je leader povinen zúčastnit se minimálně 1 akce každého leadera jiného STS. Ostatní členové IAODG mají oproti nečlenům vždy zvýhodněnou cenu nejméně o 10% z konečné ceny včetně marže pořádajícího Leadera.

Pokud máte zájem šířit náš odkaz neváhejte nás kontaktovat.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů