INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

IAODG ACADEMY

PROGRAM PŘÍPRAVY INSTRUCTOR (PPI)

Program přípravy instructor PRO DEFENCE má jediný cíl a to připravit budoucí instruktory na úspěšné zvládnutí instructor course a následné úspěšné působení v roli instruktora. 

Budoucí assistant instructor se musí účastnit PPI, aby mohl absolvovat závěrečný Instructor course. Základní cena je stanovena na 8 000,- Kč.

V ceně za PPI jsou zahrnuty náklady na vybavení potřebné k výuce uchazečů a osobní konzultace s FMT nebo Leaderem PRO DEFENCE. Účastníkům PPI je snížena hodinová sazba soukromé hodiny u Leader Instructor Pro Defence na 300,- Kč/hod + náklady na pronájem prostorů.

Účastník PPI je po dobu trvání PPI dále osvobozen od poplatků za vstup na výukovou hodinu na jiné pobočce IAODG, vyjma IAODG Academy, kde jsou ceny stanoveny dle vnitřního předpisu IAODG Academy STS – 00.

Program přípravy instructor PRO DEFENCE má jediný cíl a to připravit budoucí instruktory na úspěšné zvládnutí instructor course a následné úspěšné působení v roli instruktora. Účastníci se během PPI naučí jak technické dovednosti (techniky, základy boje, s tyčí, nožem, základy sebeobrany běžnými předměty), tak i profesní (základy andragogiky, sportovní medicíny, fitness) či obchodní dovednosti (základy managementu a vedení týmu).

Chtěli bychom zdůraznit, že PRO DEFENCE je nezávislý systém sebeobrany a bojové taktiky. Není proto možné přijít s černým páskem z jiného bojového umění a získat instruktorskou licenci na týdenním kurzu. Každý musí projít rovnocenným procesem výuky. Jedině tak si můžeme být jisti, že instruktoři rozumí principům a technikám našeho systému.

Samotný přípravný kurz bude probíhat především v rámci výukových hodin, které povedou Instructor a Leaders PRO DEFENCE. Absolvování celé série kurzů v rámci PPI by mělo kandidáty dostatečně připravit k úspěšnému zvládnutí instructor kurzu. V případě potřeby se budeme věnovat jednotlivým účastníkům individuálně.

Cesta PPI:

1) Úvodní část
Zájemci by měli absolvovat osobní setkání s FMT IAODG i Leaderem PRO DEFENCE. Zajímají nás především základní informace o uchazeči: zkušenosti s bojovými uměními, věk, budoucí plány výuky a osobního rozvoje. Následně uchazeče o zařazení do PPI budeme kontaktovat s žádostí o jeho životopis a výpis z rejstříku trestů.

2) Před-tréninková fáze
Před přijetím do programu přípravy instructor (dále jen PPI) si uchazeče pozveme ke společnému tréninku a to ať už na seminář nebo v rámci běžných tréninků v našich Special Training School (dále jen STS). Tato část je velmi důležitá, protože nám umožňuje poznat osobně kandidáta, ohodnotit jeho současné schopnosti a taktéž mu ukázat náš přístup k sebeobraně a celkového rozvoje jedince.

Pro uchazeče je toto v mnoha případech první úvod do PRO DEFENCE a tak má možnost si zkusit náš systém na vlastní kůži, ještě před tím, než se upíše na poměrně dlouhý a nákladný výukový program.

3) Vstup do PPI
Po prvních setkáních a zkušenostech pozveme uchazeče na pohovor, kde se od nás dozví další informace a také náš názor ohledně jeho dalšího působení. V případě, že je oboustranný zájem pokračovat v přípravě na instruktorský kurz, podepíše uchazeč závaznou přihlášku, zaplatí poplatek a začne se účastnit přípravných akcí v rámci PPI.