INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

IAODG ACADEMY

STV AGENT

Agent IAODG je osoba ucházející se o pracovní nabídku a výcvik IAODG. Agent dle specifického zaměření činností IAODG musí nejprve získat nejdůležitější schopnosti a dovednosti dle výukového programu IAODG. Po úspěšném zvládnutí výukového programu a získání STV bude zařazen do výjezdové aktivní skupiny.

 

Je důležitě se stále udržovat v kondici.

 

Podmínky pro přijetí Agenta

 1. členství IAODG
 2. zaslání CV
 3. bezúhonnost
 4. pohovor
 5. aktivní činnost v oboru
 6. věk minimálně 23 let, nebo shoda komise
 7. průkaz kurzu první pomoci
 8. zbrojní průkaz

Práva a povinnosti agenta

 1. Agent je povinen podepsat smlouvu dle stanov IAODG
 2. Agent je povinen dodržet smluvní dohodu s IAODG
 3. Agent je povinen dbát o svou připravenost mimo období výukovým programů IAODG

Program výcviku

S ohledem na specifické zaměření činností ochránce je nutné zvládnout nejprve nejdůležitější schopnosti, které musí každý profesionální ochránce ovládat.

 1. Psychická vyrovnanost
 2. Fyzická zdatnost
 3. Profesní sebeobrana
 4. Střelecká příprava
 5. Technická a taktická připravenost
 6. Zdravotní příprava
 7. Jazykové znalosti
 8. Schopnosti orientace a improvizace
 9. Zvládání operačního úkolu

Je důležité, aby ti kandidáti, kteří pro toto zařazení projeví nadání, dostali plnou příležitost trénovat a zdokonalovat své dovednosti.

Agentem IAODG je ten kdo má nezbytné fyzické a psychologické charakteristiky tuto práci vykonávat. Patří sem i schopnost splnit požadované úkoly bezpečně a efektivně. Některé dovednosti se dostavují přirozeně, ale všechny je třeba soustavně procvičovat tak, aby byl agent schopný podávat vrcholný výkon.

Cena výcviku je vypsána vždy na bázi obsahu kurzu.