INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

IAODG ACADEMY

STV EXPERT

Expert IAODG je osoba aktivně studující bojový systém IAODG, u které je pro rozvoj kvality IAODG důležité, aby získané poznatky předával nad rámec odvětví a podílel se na rozvoji IAODG. Je prostředníkem a článkem komunikace mezi Presidentem, kluby, instruktory a cvičenci IAODG.

 

Expert se aktivně podílí na osobním rozvoji a na zvyšování STV Instruktorů, které v jeho kompetenci sám motivuje a navrhuje k přijetí na STV. Expert je v přímém kontaktu s Presidentem IAODG a jednou v roce pořádá Master seminář pod vedením Presidenta IAODG.

Mezi jednotlivými stupni je nutno zachovat 10-ti měsíční odstup. Výjimky jsou možné pouze po souhlasu FMT IAODG.

  • Cena 3000,- Kč/zkouška (v ceně nášivka, diplom)

Testování probíhá dle aktuálních osnov IAODG, které určuje IAODG Academy.

Student se na testování dostaví v předepsaném oděvu IAODG.

Možnost přihlášení na zkoušku je podmíněna souhlasem a doporučením FMT IAODG. Bez tohoto souhlasu nebude student ke zkoušce připuštěn.

Samotný technický stupeň neopravňuje Experta k samostatné výuce Pro Defence System mimo pobočku Pro Defence.

Student s technickým stupněm Expert může samostatně vést trénink ostatních žáků po souhlasu a udělení platné licence vystavené FMT IAODG.