INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

IAODG ACADEMY

STV INSTRUCTOR

Instruktor se např. prostřednictvím vedení seminářů snaží o lepší propagaci profesní obrany PRO DEFENCE IAODG. Jmenování, odvolání, výběr asistentů si vybírá Instruktor ze svých řad. 

Mezi jednotlivými stupni je nutno zachovat min. 1 roku odstup. Výjimky jsou možné pouze po souhlasu FMT IAODG.

  • Cena 1000,- Kč/zkouška (v ceně nášivka, diplom)

Testování probíhá dle aktuálních osnov IAODG, které určuje IAODG Academy.

Student se na testování dostaví v předepsaném oděvu IAODG.

Možnost přihlášení na zkoušku je podmíněna písemným souhlasem Instructor Pro Defence, ke kterému student dochází na pravidelné tréninky. Bez tohoto souhlasu nebude student ke zkoušce připuštěn.

Leader Pro Defence je ke zkoušce připuštěn po schválení FMT IAODG.

Samotný technický stupeň neopravňuje Instructor Pro Defence samostatné výuce Pro Defence System mimo pobočku Pro Defence.

Student s technickým stupněm Instructor 1-5 může samostatně vést trénink ostatních žáků po souhlasu a udělení platné licence vystavené FMT IAODG.

Testování vede a provádí FMT IAODG a zkušební komisař.

Všichni zájemci o STV Instructor musejí mít předem složený slib k IAODG a platnou smluvní dohodu.

Leader Instructor je povinnen zaslat FMT IAODG min. 1 týden před událostí vypsanou tabulku a seznam všech přihlášený na STV.

UPOZORNĚNÍ
Všichni Instruktoři, kteří již ukončili kurz INSTRUCTOR smí používat název INSTRUCTOR IAODG pouze se smluvní dohodou s IAODG. Pokud jí nemají nesmí používat tento název (R).