INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

IAODG ACADEMY

STV MASTER

Master IAODG je osoba aktivně rozvíjející bojový systém IAODG. Je to člověk s dokonalými morálními zásadami a vyspělou technickou úrovni. Charakterové kvality jsou prvořadé, trénink slouží k výchově povahově pevných a zdatných lidí. Master je vůdčí osobností pedagogického, tady i vzdělávacího programu IAODG, vede cvičence ke schopnosti dokázat napřít všechny síly, fyzické i duševní, ke splnění úkolů.

 

 

Master může kdykoliv a komukoliv udělit na základě vlastního zvážení udělit výjimku v udělení STV.

Tento stupeň je výhradně po doporučení a souhlasu FMT IAODG.

Cena 5000,- Kč/zkouška

Testování probíhá dle aktuálních osnov IAODG, které určuje IAODG Academy.

Uchazeč na STV Master již jde po cestě IAODG.

Možnost přihlášení na zkoušku je podmíněna písemným souhlasem FMT IAODG, ke kterému student dochází na pravidelné tréninky. Bez tohoto souhlasu nebude student ke zkoušce připuštěn.

Samotný technický stupeň neopravňuje Mastera k samostatné výuce Pro Defence System mimo pobočku Pro Defence (R).

Student s technickým stupněm Master může samostatně vést trénink ostatních žáků po souhlasu a udělení platné licence vystavené FMT IAODG.