NET PROGRAMY IAODG

IAODG ACEDEMY

KLIKNI NA OBRÁZEK 

eLearning IAODG je vzdělávácí proces, využívajicí informační a komunikační technologie k tvorbě videí a obsahem prevence IAODG pro studenty. Jde o zpřístupnění učení  jedinečného systému PRO DEFENCE i na dálku. Osobní vzdělaní a práce na sobě je otázkou srdce (mysli). Je nutné cítit a být sám sebou. Pokud jsem vyrovnaní ve své mysli, je nutné jít až na doraz svých možností. Tato schopnost poznání nám dává schopnosti dosažení cílů.