OSOBNÍ ROZVOJ A OBRANNÉ SCHOPNOSTI

Myslete jinak, chovejte se jinak a mějte díky programu osobního rozvoje bezpečnější život. Ochráncem se člověk nerodí, ochráncem se člověk stává. Nelze však upřít „rozenému ochránci“ jeho geneticky zakódované dispozice. Někdo se ochráncem stane za krátkou dobu, jiný se jim nestane ani po mnoha letech. Aspektů, které mají vliv na profesní a morální růst člověka – ochránce, je mnoho.  Praxe dokazuje, že není kritériem „odsloužených roků“ a nebo počet zastávaných funkcí, proto, aby se ochránce stal „správným ochráncem“. Snad novým a mladým ochráncům napomohou v jejich osobním rozvoji i poznatky a zkušenosti Stana Gazdika.

Nechceme žít v ohrožení a pocitem nebezpečí ve svých domech. Pokud ano, je to proto, že vláda se dopustila chyby tím, že nevybrala moudré lidi. Když jsou moudří neloajální, národ je v nebezpečí. Když jsou vybráni moudří, národ je v bezpečí. Když jsou úřady zřizovány pro osoby, existuje nepořádek. Když jsou hledány osoby pro úřady, existuje pořádek. Program je spojitost pro ochranu. 

Můžeme opravdu v dnešní agresivní době říct s čistým svědomím, že se nám nic nemůže stát a já (vy) i moje (vaše) rodina je v bezpečí? Je zbabělé zavírat oči před pravdou, zázrak se nestane, kriminalita na ústupu není a ani v nejbližších letech nebude, právě naopak.

Vzdělávání je jednou ze základních podmínek nutnou pro realizaci bezpečnostních strategií, které je nutno vyvíjet za účelem ochrany státu. Tento směr může, díky svému správnému chování v případě ohrožení, pomoci státním ochranným složkám.

Člověk nepotřebuje pouze mít v budoucnosti nějaký pevný bod. Stejně důležité je také to, co pro něj tímto pevným bodem je. Čemu můžeme věřit, o co máme usilovat? Pouze vědomí pevného bodu v budoucnosti pomáhá. Hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, nám dává sílu překonat i nepříjemnosti, které přítomnost přináší.

Naučte se takticky chovat a přemýšlet, umějte efektivně reagovat.

RYCHLE - EFEKTIVNĚ - BEZPEČNĚ 

Dej člověku jednu techniku a pomůžeš mu v jedné situaci. Nauč ho takticky přemýšlet a poskytneš mu ochranu na celý život. „Stan Gazdik”

Máte zájem o naše služby, kontaktujte nás prosím. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů