INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

PYRAMIDA BEZPEČÍ

Pyramida bezpečí nás chrání před nebezpečím a povzbuzuje nás, abychom neustále v našem nejlepším zájmu reagovali a vnímali prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme a vychováváme naše děti.

Mým snem je, že vše, co a jak dělám, je pro změnu dnešního světa v něco nového, věřím v efektivní způsob bezpečného myšlení. Myšlení a chování jedinců měním tak, že dávám svým programům srdce, všechny jsou jednoduché a šité na míru jedincům i skupinám. Prostě vytvářím Pyramidu bezpečí a věřím v to, co dělám.

Věřím PYRAMIDĚ BEZPEČÍ s členy Produktivních ochránců, protože je zde pro nás.

A proto říkám, že osud člověka v jeho životě doprovází po složité cestě, o které ví jen on sám, a ta je složena ze souvislostí a mnoha přírodních úkazů. Naše cesta je efektivně propletena nejrůznějšími náhodami a skutečnostmi, které do sebe zapadají. Úkolem této cesty je přivést člověka na křižovatku jeho života. Zde se člověk bude domnívat a doufat, že bude mít možnost své volby. Síla osudu vždy nenápadně pomáhá s rozhodnutím a sbližuje naprosto cizí lidi, kteří žijí ve svém světě a nemají žádné tušení o připravované události. Poté toto sblížení nás donutí hledat nějaký společný cíl, který v životě vyvolá spoustu nových událostí.

Pyramida bezpečí nás chrání před nebezpečím a povzbuzuje nás, abychom neustále v našem nejlepším zájmu reagovali a vnímali prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme a vychováváme naše děti. Produktivní ochránci hrdě nosí logo IAODG, jsou s ním ztotožněni jako s jejich vlastním jménem. Ti, co nejsou součástí pyramidy bezpečí jsou to okolnosti, kdy převažují pouze jejich osobními zájmy a lhostejnosti. Smyslem této pyramidy bezpečí je, že můžeme investovat vhodně svůj čas a energii, abychom se chránili před nebezpečím zvenčí. Proto se i doma před spaním zamkneme na dva západy, kdy máme pocit bezpečí, který potřebujeme pro klidné spaní. Čím větší je pyramida bezpečí a my jsme její součástí, tím více nám dodává sílu pocitu bezpečí, možné spolupráce, důvěry, míra stresu klesá, spokojenost stoupá, chceme více dělat pro druhé a ochotněji věříme, že nám ostatní ochránci budou krýt záda. Máme pocit být součástí pevné rodiny. Lajky na Facebooku, nebo počet shlédnutí našich vložených fotografií, videí určitě nejsou zárukou jakékoliv prevence, a právě naopak mohou někoho přilákat, aby se k nám domů stavil na nečekanou návštěvu. Jsme jako jedná rodina, a vždy pomůžeme a chráníme své blízké. Je štěstí žít v pyramidě důvěry, vzájemné spolupráce, pochopení a podpory. kde nacházíme prostor bezpečí a vzájemné ochrany.

Dnešní politické zaměření s krátkodobým nadhledem a rychlým výsledkem pouze pro vybranou skupinu ovlivňuje celou naši společnost. My obyčejní lidé budeme vždy dělat vše proto, abychom ochránili své děti a jejich budoucnost, tak jako to dělali naši otcové, jsme Produktivní ochránci. Předáváme osobní zkušenosti našim dětem, a děláme všechno pro to, aby byli šťastné, sebevědomé s důrazem a nadějí na lepší zítřky. Chceme si navzájem pomáhat ve zdraví i v nemoci, a nikdy neopustíme své blízké.

Z bezpečnostního hlediska tedy nemá smysl se ptát, zda se „to” stane. Účelnější je v tomto případě kladení otázek typu: kdy, kde a jak se „to” pravděpodobně stane? a jak jsme připraveni? Odpověď na poslední otázku není v žádném případě jednoduchá. Z tohoto důvodu chci předat základní informace k vytvoření si vlastní osobní produktivní ochrany, která vám určitě jednou dokáže zachránit váš život i život vašich blízkých.

Snažit se pomoci někomu, kdo je v nouzi, mít odvahu a obětavost zasáhnout, aniž bychom uvažovali o možné slávě nebo nějaké odměně, by mělo být součástí každého zdravého jedince.

Je nutné pochopit, že pokud táhneme za jeden provaz, tak máme vždy větší šanci na přežití. Životní příběh: v buši žili spokojeně čtyři vodní buvoli, které chodil pravidelně kontrolovat tygr. Tygr, jak je známo, je lovec ze zálohy, na svoji kořist číhá skrytý v houští. Vyhlídl si tyto buvoli pomocí skvělého sluchu a zraku, který má. Pokaždé, když chtěl zaútočit, buvoli se stáhli k sobě, a tím tygrův útok odvrátili. Jednoho dnes se buvoli mezi sebou pohádali a rozdělili se každý do jiného kouta buše. Tygr okamžitě jednoho po druhém napadl svým krátkým rychlým sprintem, zabil každého buvola prokousnutím krku a odtáhl na skryté místo, kde je sežral.

Člověk si dnes v každodenním životě uměle vytváří všemožné varianty překážek a učí se je překonávat. Je to právě tak, pouze na rozdíl od sportu, že je člověk sám sobě trenérem, proto také sám sobě klade zvýšené požadavky na svou ostražitost, stává se produktivním ochráncem, ale musí jít s dobou a své techniky neustále modernizovat. Změna situace je v rukách samotných lidí, všechno závisí na převládající volbě každého člověka.