HISTORIE IAODG

Stanislav Gazdik se narodil 21. června 1970 na severní Moravě v městečku Karviná je zakladatelem & prezidentem IAODG.

Od mládí ho přitahoval sport, vojenská uniforma a armádní život. Základní vojenskou službu strávil v letech 1989-1991 u průzkumného vojska v Žatci. Na začátku roku 1991 viděl v novinách článek o odjezdu speciální cizinecké jednotky CRAP do války v Perském zálivu. To ho inspirovalo a v květnu téhož roku již klepal na vrata náborového střediska Cizinecké legie ve Štrasburku. Začátky samozřejmě nebyly jednoduché, ale díky své píli a výborným výsledkům v roli snipera (odstřelovače) se dostal jako první člověk z východní Evropy do nejelitnější jednotky Commandos Parachutistes (GCP) v2 REP, kde vydržel přes devět let. Tato jednotka má pouze 25 vojáků z celkových 7200, kterými legie disponuje, a patří k nejprestižnějším speciálním jednotkám světa. S. Gazdik zde působil jako šéf instruktor pro boj z blízka, současně měl na starosti výcvik a technickou přizpůsobivost v terénu. Během svojí kariéry se zúčastnil 11 bojových misí v rozdílných typech terénu, jak už na Africkém kontinentu, tak i v Evropě. V roce 2006 odchází z Cizinecké legie do civilu a začíná novou etapu života. I dnes však slouží jako rezervista v 2REP.

Po odchodu z Cizinecké legie zakládá v ČR firmu Operational Defence Group s.r.o., prostřednictvím níž se snaží předávat své znalosti a zkušenosti nejenom profesionálním složkám armády a policie, ale také bezpečnostním organizacím, zdravotnímu a civilnímu sektoru. Jako hlavní trenér ASP (systém USA na teleskopické obušky, pouta, letální mumici), od roku 2004 kdy byl přijat do rodiny trénérů ASP má dnes za sebou nespočetně seminářů po celém světě v oblasti profesionálního výcviku. Od roku 2007 působil také v komisi trenérů ASP (dva trenéři pro USA a dva trenéři pro Evropu), která má na starosti rozvoj sytému ASP po celém světě. Tyto jeho výkony byly odměněny a to vedením jako Trainer Chef výcviku v Hong Kongu.

V roce 2010 se rozhodne Stano Gazdik osamostatnit a rozvíjet svojí myšlenku v oblasti profesní sebeobrany. Zakládá mezinárodní asociaci IAODG (International Association Operational Defence Group) a systém profesní sebeobrany PRO DEFENCE ®, který je souhrn jeho načerpaných zkušeností v reálném světě. Stopy IAODG díky S. Gazdikovi jsou zapuštěné a pevné kořeny v podobě cvičenců, kteří čerpají a cvičí systém PRO DEFENCE IAODG v České republice, Slovensku, Francii, Anglii, Španělsku, Portugalsku, USA, Hong Kongu. 

Vychováváme lidi jako ochránce IAODG, kteří mají principy a umějí si vychutnat život. Jejich jistota má vnitřní, nikoli vnější původ, nemájí potřebu všechno a všechny kategorizovat a kritizovat jenom proto, aby získali pocit jistoty a předvídatelnosti. Jejich iniciativa, důvtip, nápaditost, duchapřítomnost, tvořivost, silná vůle, odvaha, vitalita a přirozená inteligence spíše než zabezpečení, ochrana a hojnost míst, kam se mohou uchýlit a cítit jako doma či zón komfortu, pro ně představují zdroj jistoty, na který se mohou spolehnout.

IAODG vytváří hodnoty, poselství a životní filozofii. Stát se produktivním ochráncem IAODG, at’ už jako jedinec nebo organizace, je pro každého svobodná volba, ale součastně i závazek. Může ním být jenom člověk, který má a dodržuje hodnoty jako jsou pokora, odvaha, otevřená mysl, s respektem k tradicím svého národa a ke všem lidem dle kodexu IAODG. Být respektovaným členem našeho týmu je výsada, kterou si musí každý člen zasloužit poctivostí, ochotou pomáhat druhým a s maximálním úsilím šířit technický a duchovní odkaz IAODG.