IAODG s.r.o.

KDO JSME A CO DĚLÁME

Všichni členové jsou jedna velká rodina. Důraz klademe na schopnost členů IAODG TEAMu táhnout za jeden provaz, a to vše v pozitivní atmosféře, která se vytváří v průběhu členství. Tvoříme sehraný a vzájemně se doplňující IAODG TEAM, což nám umožňuje řešit nastalé problémy snadněji a rychleji. Vytváříme pouto mezi členy, spolupracujeme a využíváme silných stránek každého člena. Máme připravené programy, který sdílíme výhradně mezi členy IAODG TEAMu. Kromě programu máme také jasně stanovená pravidla, činnosti a cíle.

ZAKLADATEL IAODG

Narozen v roce 1970 na severní Moravě v městečku Karviná. Již od dětství ho přitahoval sport, vojenská uniforma a armádní život. První pocity vojáka zažil v základní vojenské službě v letech 1989-1991. Civilní stereotypní život mu moc neseděl, a tak se rozhodl pokračovat v tom, co si myslel, že mu půjde nejlépe. Na jaře roku 1991 odešel do Štrasburku..

HISTORIE IAODG

Člověk potřebuje mít pro budoucnost nějaký pevný bod. Je důležité také to, co pro něj tímto pevným bodem je. Čemu můžeme věřit, o co máme usilovat? Pouze vědomí pevného bodu v budoucnosti pomáhá. Hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, nám dává sílu překonat i nepříjemnosti, které přítomnost přináší.

VIZE IAODG

Je důležité si říct, že naše mentalita, která vytváří identitu IAODG v hodnotovým prostředí, kde nikdo není stoprocentní a jsou zde jedinci s 90ti, 60ti i 40ti procenty své identity. Tvoříme architekturu s důrazem na detail a pevnými základy elity. 

LÍDŘI IAODG

Být respektovaným členem našeho týmu je výsada, kterou si musí každý člen zasloužit poctivostí, ochotou pomáhat druhým a s maximálním úsilím šířit technický a duchovní odkaz IAODG.

TEAM IAODG

Dnes nám nic nebrání v tom, abychom hlavně dělali něco pro svůj budoucí národ. Dnes to jsou naše děti, zítra to budou naše vnoučata a pokud nám čas dovolí poznáme i pravnoučata, to je naše vize pro budoucnost to je TEAM IAODG. 

HODNOTY IAODG

Po mém návratu z francouzské cizinecké legie, kde jsem působil 15 let, jsem se rozhodl šířit tento odkaz a předávat mé načerpané zkušenosti. Ty mě také posléze vedly k vytvoření symbolů  a hodnot IAODG..

REFERENCE IAODG

Vážíme si vašich názorů a máme rádi konstruktivní zpětnou vazbu hodnocení pozitivního i negativního. Přitom posledním hledáme, kde se co pokazilo a snažíme se vše co nejrychleji napravit..

KLIENTI IAODG

IAODG zlepšuje pohybovou aktivitu, která slouží k rozvoji sebedůvěry, samostatnosti, zlepšuje vnímání a poznávání vlastního těla. Výsledkem je správné držení těla, které snižuje pocit stresu, napětí, agresivity a připraví na reálný život..

SPOLUPRÁCE IAODG

IAODG POTŘEBUJE K ŽIVOTU I OSTATNÍ

VIP CLUB IAODG

JSME MOC RÁDI, ŽE VÁS MÁME.